Beauty Expert Award 2019. Pieteikuma anketa nominācijai "Mazais salons" 2019.
Pieteikties nominācijai var ikviens salona īpašnieks vai salona īpašnieka pilnvarots salona vadītājs.
Darbinieku skaits līdz 3 personām.

*Aizpildot šo veidlapu- es piekrītu savu personas datu apstrādei konkursa “Beauty Expert Award” 2019 ietvaros un apliecinu, ka papildus nepieciešamiem dokumentiem pievienoju klāt personas datu apstrādes- PIEKRIŠANAS veidlapu. Ja šī veidlapa netiks pievienota- Jūsu kandidatūra netiks izskatīta un anketa tiks dzēsta.

Pieteicēja vārds, uzvārds, amats
Tālrunis, e-pasts
Skaistumkopšanas salona nosaukums
Skaistumkopšanas salona adrese
Skaistumkopšanas salona vadītājs
Skaistumkopšanas salona īpašnieks
Skaistumkopšanas salona/salonu kopējais darbinieku skaits
Procedūru telpu skaits skaistumkopšanas salonā
Skaistumkopšanas salona darbības vai vispārējā vīzija
Skaistumkopšanas salona atvēršanas datums
Vai skaistumkopšanas salons atrodas vienā vai vairākās vietās? Ja vairākās tad cik un kurās?
Tiesiskā forma (piemēram, SIA, AS, IK vai cita)
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā par 2016.,2017.gadiem.
Cik liels ir skaistumkopšanas salons (kvadrātmetros)? Ja ir vairāki saloni, tad var arī norādīt kopējo platību vai atsevišķi.
Cik daudz klientu vidēji dienā tiek apkalpoti?
Kāda ir vidējā maksa par vienu procedūru-pakalpojumu?
Uzskaitiet visus piedāvātos skaistumkopšanas salona piedāvātos pakalpojumus
Cik procentuāli ir patstāvīgie klienti?
Vai esat biedri arī kādā no asociācijām? Ja jā, tad kādā?
1.Ilgtspēja. Lūdzu, aprakstiet skaistumkopšanas salona ilgstpēju? Piemēram. Veic ilgtspējas novērtējumu izvēloties piegādātājus, apakšuzņēmējus un sadarbības partnerus. Uztur darba drošības procesus. Visaugstākie finanšu rādītāji garantē uzņēmuma nepārtrauktu eksistenci.Skaistumkopšanas salons piedāvā veiksmīgus produktus un pakalpojumus klientiem- esot godīgam un uzticamam partnerim saviem klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem. Vislabākie ekoloģiskie rādītāji, efektīva resursu izmantošana.
2.Inovācija. Lūdzu, aprakstiet skaistumkopšanas salona inovāciju? Piemēram. Inovatīvi procedūru risinājumi. Interesanta un inovatīva uzņēmējdarbība.
3.Atbildība. Lūdzu, aprakstiet skaistumkopšanas salona atbildību? Piemēram. Raksturo savus darbiniekus, pēc kāda principa tie tika pieņemti darbā, kāda ir skaistumkopšanas salona pamatnostādne. Kādas darbiniekiem ir atbilstošā izglītība? Pastāsti mums, kā salons nodrošina visaugstākos standartus, ieskaitot veselību, drošību, higiēnu, klientu apkalpošanu un klientu apkalpošanu.Darba drošības prasību ievērošana norāda uz profesionalitāti. Radīt pievilcīgus darba apstākļus un uzņemties sociālo atbildību. Atbildība pret vidi. Atbildība pret uzņēmumu. Atbildība par darbiniekiem.
4.Attīstība.Lūdzu, aprakstiet skaistumkopšanas salona ilgstpēju? Piemēram. Uz izaugsmi un attīstību tendēta uzņēmējdarbība. Uzņēmums nepārtraukti iegulda līdzekļus gan jauno, gan ilggadīgo darbinieku apmācību programmās, tādējādi veicinot visu līmeņu darbinieku attīstību, paaugstinot profesionālās prasmes un karjeras izaugsmi ikvienam.Vienotas kultūras saglabāšana uzņēmuma iekšienē. Kādas ir galvenās uzņēmuma vērtības.
Papildus informācija/ Klientu vai trešo pušu atsauksmes par salonu.
Parakstīta piekrišanas veidlapa.Veidlapu skatīt šeit: https://beautyexpert.lv/beauty-expert-award/
Video materiāls. Video materiāla formāts: skaistumkopšanas salona video materiāls, kurš parāda un atspoguļo skaistumkopšanas salona vidi, un/vai skaistumkopšanas salonā darbojošos darbiniekus. Ja ir jau iepriekš izveidots skaistumkopšanas salona video materiāls var pievienot to. Video materiāla ilgums: līdz 10 minūtēm
Untitled Title
Darba fotogrāfijas. Darba fotogrāfiju formāts: Izvēlies savas labākās skaistumkopšanas salona fotogrāfijas, kurās brīnišķīgi tiek atspoguļota skaistumkopšanas salona vide, un/ vai skaistumkopšanas salona darbinieki. Fotogrāfiju skaits: līdz 10.gb.
Apbalvojumi un godalgasInformatīvo materiālu raksturojums: atzinības raksti, apbalvojumi, godalgas utml. Informatīvie materiāli, kuri apliecina skaistumkopšanas salona attīstību un panākumus.Apbalvojumi un godalgas materiālu skaits: līdz 5gb.
Informācija
Jautājumu, neskaidrību, ierosinājumu gadījumā, lūdzu, rakstīt uz marketings@beautyexpert.lv
Fotogrāfijas un video materiāli
Nosūtot fotogrāfijas un video failus, autors apliecina, ka turpmāk tās var tikt izmantotas “Beauty Expert Award” informatīvajos materiālos gan elektroniskā, gan drukātā veidā, bez laika un teritoriālā ierobežojuma, un garantē ka pret “Beauty Expert Award” nebūs pamata un netiks vērsti nekāda veida prasījumi, t.sk. materiāla rakstura prasījumi saistībā ar autortiesībām un mantiskajām tiesībām.
Nosūtot fotogrāfijas un video failus konkursam, to autors garantē, ka konkursam iesniegto fotogrāfiju radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu autortiesības un/vai mantiskās tiesības. Fotogrāfiju autors uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties “Beauty Expert Award”, ja trešās personas ceļ pretenzijas par konkursam iesūtīto fotogrāfiju vai tā atsevišķu fragmentu autorību.
Kandidāts ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa fotogrāfijās un apņemas nosūtīt tikai to personu fotogrāfijas, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām.
Sagatavojot un nosūtot nepieciešamos dokumentus konkursam, autors piekrīt visiem konkursa noteikumiem un nosacījumiem.
Paziņojums par datu apstrādi
Iesniedzot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem. Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka mani/ vai uzņēmuma dati tiek apstrādāti Latvijas skaistumkopšanas nozares Gada balvas “Beauty Expert Award” ietvaros ar mērķi- pieteikumu apstrādē, pieteikumu vērtēšanas procesā. Iegūstot nominata titulu- pasākuma norises laikā, kā arī pasākuma publikācijās - www.beautyexpert.lv, soc.tīklos- facebook, instagram- beauty expert, beauty expert award un Beauty Expert Award sadarbības partneru interneta vietnēs, medijos, žurnālos.
Es, pieteikuma iesniedzējs piešķiru- Beauty Expert Award un skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fondam atsaucamas, pastāvīgas un bez atlīdzības tiesības un izmantot, reproducēt, rediģēt, attēlot, pārsūtīt, sagatavot, modificēt, publicēt un citādi izmantot visu vai jebkuru manu pieteikuma materiālu daļu un visos plašsaziņas līdzekļos kas tagad ir zināms vai turpmāk tiks izveidots, internetā un visā pasaulē. Kā arī Beauty Expert Award ietvaros, kādam no sadarbības partneriem. Es piekrītu aizstāvēt Beauty Expert Award pret, to kurš vēlas iesniegt prasību vai prasības tiesā, saistībā par manu pieteikuma saturu, vai kāda cita veida dēļ, kas rodas, publicēšanas vai rādīšanas jebkurā interneta vietnē, medijos vai žurnālā. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir atbildīgs par personām, kuras atrodas viņa foto un video materiālos un apņemas nosūtīt tikai tos video, kuras tam devušas rakstisku vai mutisku atļauju, pretējā gadījumā, kandidāts apņemas uzņemties visu atbildību par jebkādiem iebildumiem un pretenzijām. Esmu informēts par to, ka jebkurā laikā varu atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei- nosūtot atteikuma informāciju uz info@beautyexpert.lv

Pārzinis: nodibinājums “skaistumkopšanas nozares izglītības kvalitātes fonds”

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service