หลักสูตรการอบรม "สร้างแรงบันดาลใจ" (สำหรับบุคคลทั่วไป) วันที่ 21, 22 กันยายน และ6 ตุลาคม 2561
ขณะนี้ผู้เข้าอบรมเต็มตามจำนวนรับแล้ว ทางทีมงาน SOOK ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามข่าวการจัดอบรมคอร์สนี้ในเดือนถัดๆ ไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service