Master Class Application Form/ Ffurflen Gais ar gyfer Dosbarthiadau Meistr
We are looking for artists to lead workshops on next year’s 2020-2021 Criw Celf project!

Criw Celf is an Arts Council of Wales funded project, bringing together more able and talented students in the visual arts, with ages ranging from 9-18. This is part of a national initiative to nurture young artistic talent in Wales. Criw Celf seeks to develop pupil’s creative practice and knowledge of the Visual and Applied arts through a series of master classes.

These master classes are lead by professional artists and designers, who offer a wider investigation into visual arts practice- in addition to an insight of future possibilities regarding creative and academic courses. The outcomes are then showcased in exhibitions, films and publications that celebrate the portfolio of work created throughout the course.

Master class leaders will need to bring expertise and exciting ideas to challenge and grow students artistic abilities, whilst providing an exhibition worthy outcome.

All master classes take place on a Saturday or during school holidays.
There is an artist fee £250 and £100 for materials, in addition to £150 for an assistant (per master class)

Deadline for applications is Friday 7th August 2020.
Successful applicants will be notified Mid-August 2020.
Master classes start in October/November 2020.

If you have any questions, please contact megan@missiongallery.co.uk

__________________________________________________________________________________________

Rydyn ni’n chwilio am artistiaid i arwain gweithdai prosiect Criw Celf 2020-2021! Prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sy’n dwyn at ei gilydd y myfyrwyr mwy abl a dawnus yn y celfyddydau gweledol rhwng 9 a 18 oed. Dyma ran o fenter genedlaethol i feithrin talent artistig ifanc yng Nghymru. Mae Criw Celf yn ceisio datblygu gwaith creadigol disgyblion a’u gwybodaeth am y celfyddydau gweledol a chymhwysol drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr.

Arweinir y dosbarthiadau meistr hyn gan artistiaid a dylunwyr proffesiynol sy’n cynnig ymchwil ehangach i waith yn y celfyddydau gweledol – yn ogystal â chipolwg ar bosibiliadau i’r dyfodol o ran cyrsiau creadigol ac academaidd. Bydd y canlyniadau i’w gweld wedyn mewn arddangosfeydd, ffilmiau a chyhoeddiadau sy’n dathlu portffolio’r gwaith sydd wedi’i greu drwy gydol y cwrs.

Bydd angen i arweinwyr dosbarthiadau meistr ddod ag arbenigedd a syniadau cyffrous i herio a meithrin galluoedd artistig myfyrwyr wrth arwain at ganlyniadau sy’n werth eu harddangos.

Cynhelir yr holl ddosbarthiadau meistr ar ddydd Sadwrn neu yn ystod gwyliau ysgol.
Ceir ffi o £250 i’r artist a £100 am ddeunyddiau, yn ychwanegol at £150 ar gyfer cynorthwyydd (i bob dosbarth meistr).

Y dyddiad cau am geisiadau yw dydd Gwener 7th Awst 2020.
Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus ar ganol mis Awst 2020.
Bydd y dosbarthiadau meistr yn dechrau ym mis Hydref/Tachwedd 2020.


Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â megan@missiongallery.co.uk

Email *
Your Name / Eich Enw *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mission Gallery. Report Abuse