แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปู
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ
Clear selection
2.เพศ
Clear selection
3.อายุ
Clear selection
4.อาชีพ
Clear selection
5.การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.bangpu.go.th บ่อยมากเพียงใด
Clear selection
6.หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
7.ท่านรู้จักเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปูได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
Clear selection
9.การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
Clear selection
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางปู
Clear selection
ไม่มีชื่อ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy