SBĚR VÝSLEDKŮ TESTOVÉ BATERIE UNIFITTEST (6-60)
Informace o zadavateli výsledků
Jméno zadavatele výsledků *
Your answer
Příjmení zadavatele výsledků *
Your answer
Email zadavatele výsledků *
Your answer
odkud zadavatel je *
Informace o testované osobě
Pohlaví testované osoby *
Jméno testované osoby
Your answer
Příjmení testované osoby
Your answer
Datum narození testované osoby ve tvaru DD.MM.YYYY (den.měsíc.rok) *
Nutné jen pro správné vyhodnocení výsledků, pro srovnání s normami odpovídající věkové kategorie.
Your answer
Kraj *
Kraj, ve kterém testovaná osoba chodí do školy nebo pracuje.
Pohybová aktivita testované osoby
Na škále 1-10 zhodnoťte celkovou pohybovou aktivitu testované osoby (1=neprovádí žádnou pohybovou aktivitu; 5=rekreační sportovec; 10=vrcholový sportovec)
neprovádí žádnou pohybovou aktivitu
denně nebo téměř denně intenzivně trénuje v několika fázích
Výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) - společná povinná část pro všechny věkové kategorie
T1 - Skok daleký z místa *
vzdálenost v cm (s přesností na 1 cm)
Your answer
T2 - Leh-sed opakovaně *
počet opakování (s přesností na 1 cvik)
Your answer
U testu T3 se provádí pouze jedna z variant a-c, zadejte výsledky k variantě testu, kterou jste použili.
T3 (a) - Běh po dobu 12 minut
vzdálenost v m (s přesností na 10 m)
Your answer
T3 (b) - Vytrvalostní člunkový běh
čas v min (s přesností na 0,5 min)
Your answer
T3 (c) - Chůze na vzdálenost 2 km
čas v min (s přesností na 1 s) nebo index kardiorespirační zdatnosti
Your answer
Test T4 - test volitelný podle věku
Provádí se pouze jedna z variant 1-4 podle věkové ktegorie, popř. pohlaví.
Zadejte výsledky k variantě testu, kterou jste použili.
T4-1 Člunkový běh 4x10 m - pro věkovou kategorii do 14 let
čas v s (s přesností na 0,1 s)
Your answer
T4-2 shyby - chlapci - pro věkovou kategorii 15-25/30 let chlapců
počet (s přesností na 1 dokončený shyb)
Your answer
T4-2 výdrž ve shybu - dívky - pro věkovou kategorii 15-25/30 dívek
čas v s (s přesností na 1 s)
Your answer
T4-3 Hluboký ohnutý předklon - pro věkovou kategorii nad 25/30 let
vzdálenost v cm (s přesností na 1 cm)
Your answer
Somatické charakteristiky
SM 1 - Tělesná výška *
délka v cm (s přesností na 0,5 cm)
Your answer
SM 2 - Tělesná hmotnost *
hmotnost v kg (s přesností na 0,1 kg)
Your answer
SM 3 - Podkožní tuk
součet tří kožních řas v mm (s přesností na 0,1 mm)
Your answer
Souhlas testovaných osob se zpracováním osobních údajů *
Všechny údaje, které jsem do tohoto formuláře zadal/a jsou podloženy informovanými souhlasy, který testované osoby podepsaly a tyto informované souhlasy jsem odevzdal/a zpracovateli těchto údajů. Po potvrzení zpracovatelem, že údaje obdržel, všechny osobní údaje smažu.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy