SBĚR VÝSLEDKŮ TESTOVÉ BATERIE UNIFITTEST (6-60)
Informace o zadavateli výsledků
Jméno zadavatele výsledků *
Příjmení zadavatele výsledků *
Email zadavatele výsledků *
odkud zadavatel je *
Informace o testované osobě
Pohlaví testované osoby *
Jméno testované osoby
Příjmení testované osoby
Datum narození testované osoby ve tvaru DD.MM.YYYY (den.měsíc.rok) *
Nutné jen pro správné vyhodnocení výsledků, pro srovnání s normami odpovídající věkové kategorie.
Kraj *
Kraj, ve kterém testovaná osoba chodí do školy nebo pracuje.
Pohybová aktivita testované osoby
Na škále 1-10 zhodnoťte celkovou pohybovou aktivitu testované osoby (1=neprovádí žádnou pohybovou aktivitu; 5=rekreační sportovec; 10=vrcholový sportovec)
neprovádí žádnou pohybovou aktivitu
denně nebo téměř denně intenzivně trénuje v několika fázích
Clear selection
Výsledky testové baterie UNIFITTEST (6-60) - společná povinná část pro všechny věkové kategorie
T1 - Skok daleký z místa *
vzdálenost v cm (s přesností na 1 cm)
T2 - Leh-sed opakovaně *
počet opakování (s přesností na 1 cvik)
U testu T3 se provádí pouze jedna z variant a-c, zadejte výsledky k variantě testu, kterou jste použili.
T3 (a) - Běh po dobu 12 minut
vzdálenost v m (s přesností na 10 m)
T3 (b) - Vytrvalostní člunkový běh
čas v min (s přesností na 0,5 min)
T3 (c) - Chůze na vzdálenost 2 km
čas v min (s přesností na 1 s) nebo index kardiorespirační zdatnosti
Test T4 - test volitelný podle věku
Provádí se pouze jedna z variant 1-4 podle věkové ktegorie, popř. pohlaví.
Zadejte výsledky k variantě testu, kterou jste použili.
T4-1 Člunkový běh 4x10 m - pro věkovou kategorii do 14 let
čas v s (s přesností na 0,1 s)
T4-2 shyby - chlapci - pro věkovou kategorii 15-25/30 let chlapců
počet (s přesností na 1 dokončený shyb)
T4-2 výdrž ve shybu - dívky - pro věkovou kategorii 15-25/30 dívek
čas v s (s přesností na 1 s)
T4-3 Hluboký ohnutý předklon - pro věkovou kategorii nad 25/30 let
vzdálenost v cm (s přesností na 1 cm)
Somatické charakteristiky
SM 1 - Tělesná výška *
délka v cm (s přesností na 0,5 cm)
SM 2 - Tělesná hmotnost *
hmotnost v kg (s přesností na 0,1 kg)
SM 3 - Podkožní tuk
součet tří kožních řas v mm (s přesností na 0,1 mm)
Souhlas testovaných osob se zpracováním osobních údajů *
Všechny údaje, které jsem do tohoto formuláře zadal/a jsou podloženy informovanými souhlasy, který testované osoby podepsaly a tyto informované souhlasy jsem odevzdal/a zpracovateli těchto údajů. Po potvrzení zpracovatelem, že údaje obdržel, všechny osobní údaje smažu.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy