Ankieta dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości i ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych przez instytucje formalne i nieformalne
Bardzo uprzejmie proszę o wzięcie przez Państwo udziału w niniejszym badaniu. Pragnę podkreślić, iż badanie ankietowe jest całkowicie anonimowe, a udzielenie odpowiedzi na pytania w niej zawarte zajmie Państwu maksymalnie 10 minut.
W niniejszej ankiecie:
- formalne instytucje rozumiane są jako jednostki samorządu terytorialnego (JST) na terenie, których prowadzą Państwo działalność gospodarczą.
- nieformalne instytucje rozumiane są instytucje non-profit, które wspierają rozwój przedsiębiorczości i ochronę konkurencji.
- mechanizm konkurencji w zamówieniach publicznych rozumiany jako wyróżnienie się wykonawców na tle konkurentów (innych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) poprzez zastosowane instrumenty konkurencji np. cena, produkt/usługa, gwarancja, dodatkowe funkcjonalności czy koszt cyklu życia.

Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękuje za udział w niniejszym badaniu i poświęcony czas.
1) Czy JST na terenie, której ma Pani/Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą wspiera zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: *
Required
2) Proszę wskazać za pomocą jakich działań i/lub instrumentów JST wspiera rozwój przedsiębiorczości na:
Your answer
3) Czy Pani/Pana firma korzystała/korzysta ze wsparcia rozwoju działalności gospodarczej przez JST? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
4) Proszę wskazać przykłady uzyskanego od JST wsparcia rozwoju Pani/Pana działalności gospodarczej:
Your answer
5) Czy uzyskane od JST wsparcie przyczyniło się do rozwoju Pani/Pan działalności gospodarczej np. poprzez zwiększenie rocznych przychodów/obniżenie kosztów/wzrost zysku itd.? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
6) Czy w otoczeniu Pani/Pana firmy występują instytucje nieformalne, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i/lub ochrona mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. *
Required
7) Proszę wskazać przykładowe nieformalne instytucje występujące w otoczeniu Pani/Pana firmy, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i/lub ochrona mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych:
Your answer
8) Czy Pani/Pana firma korzystała ze wsparcia nieformalnych instytucji w zakresie wspierania rozwoju Pani/Pana działalności gospodarczej i/lub ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
9) Proszę wymienić korzyści jakie uzyskała/uzyskuje Pani/Pana firma ze współpracy z nieformalnymi instytucjami w zakresie wspierania rozwoju Pani/Pana działalności gospodarczej i/lub ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych:
Your answer
10) Czy Pani/Pana firma stratuje w przetargach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez JST, na terenie której jest zarejestrowana działalność gospodarcza? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: *
Required
11) Czy Pani/Pana firma kiedykolwiek ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum przetargowego? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
12) Czy JST na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożyła Pani/Pan ofertę w ramach konsorcjum przetargowego wezwała Państwa do złożenia wyjaśnień mających na celu udowodnienie, że Państwa konsorcjum przetargowe nie jest porozumieniem ograniczającym konkurencję? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Metryczka
Proszę zaznaczyć na terenie jakiej JST mają Państwo zarejestrowaną działalność gospodarczą:
Proszę zaznaczyć do jakiej kategorii należy Państwa firma
Proszę podać z ilu działań JST wspierających rozwój działalności gospodarczej Pani/Pana firma korzystała w 2016 roku?
Proszę wskazać jaka była wartość finansowa udzielonego przez JST wsparcia na rzecz rozwoju Pani/Pana działalności gospodarczej w 2016 roku?
Proszę zaznaczyć z iloma nieformalnymi instytucjami współpracowała Pani/Pana firma w 2016 roku w zakresie wspierania rozwoju Pani/Pana działalności gospodarczej i/lub ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych?
Proszę podać w ilu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Pani/Pana firma złożyła ofertę w ramach konsorcjum przetargowego (w 2016 roku)?
Proszę wskazać w ilu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego JST wezwała Pani/Pana konsorcjum przetargowe do złożenia wyjaśnień na temat tego czy Państwa konsorcjum przetargowe nie jest porozumieniem ograniczającym konkurencję (w roku 2016)?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service