Inkesta / Encuesta: LURRALDEBUS ZERBITZUAREN BALORAZIOA
VALORACIÓN DEL SERVICIO LURRALDEBUS
Bergarako Udalak Lurraldebus zerbitzuak gure bailaran murrizketak izan dituela salatu du.
Horrekin batera, Foru Aldundiari zerbitzuaren erabilera eta asebetetzearen balorazioa egiteko eskatu nahi dio. Udalak herritarren artean inkesta hau zabaldu nahi du, erabiltzaile eta herritarren iritzia ezagutu eta proposamenak egin ahal izateko.
Honekin batera bi minutu hartu eta inkesta hau betetzeko eskatu nahi dizugu.
Inkesta hau bi modutan bete dezakezu:
• Udaleko www.bergara.eus webgunean.
• Eraikin hauetan: udala (udaltzaingoan), liburutegia, Agorrosin, Osintxuko liburutegia, Labegaraieta kiroldegiko taberna, San Joxepe elkartea, Miguel Altuna institutua eta Irizar jauregia.
Aldez aurretik, mila esker!
-----------------------------------------------------------------
El Ayuntamiento de Bergara ha denunciado los recortes del servicio Lurraldebus en nuestra comarca. Además, quiere
solicitar a Diputación la valoración del uso y nivel de satisfacción de los/as usuarios/as del servicio.
El ayuntamiento quiere que esta encuesta sea rellenada por usuarios/as y bergareses/as para conocer su opinión y poder realizar propuestas al respecto.
Queremos pedirle dos minutos para realizar esta encuesta, que puede ser rellenada de dos maneras:
• En la página web del ayuntamiento www.bergara.eus.
• En los siguientes edificios: ayuntamiento (policía municipal), biblioteca, Agorrosin, biblioteca de Osintxu, bar del polideportivo de Altos Hornos, San Joxepe, instituto Miguel Altuna y palacio Irizar.
¡Gracias de antemano!
Datu pertsonalak: / Datos personales:
Izen abizenak / Nombre y apellidos :
Your answer
NAN / DNI:
Your answer
Adina / edad:
Your answer
Helbidea / dirección:
Your answer
Zergatik erabiltzen duzu autobus zerbitzua?/ ¿Por qué utiliza el servicio de autobús?
Erabiltzailearen ezaugarriak: / Características del/a usuario/a:
Erabiltzailea zara?/¿Es usuario/a habitual?
Erabiltzaile berria zara?/ ¿Nuevo/a usuario/a?
Noiztik? / ¿Desde cuándo?
Your answer
Zergatik?/ ¿Por qué?
Your answer
Utzi egin diozu erabiltzeari? / ¿Ha dejado de utilizar el servicio?
Noiztik? / ¿Desde cuándo?
Your answer
Zergatik? / ¿Por qué?
Your answer
Zerbitzua: / Servicio:
Zer linea erabiltzen duzu? Linea zenbakia: / Qué línea utiliza? Nº de línea:
Your answer
Nondik nora joateko? / Para realizar qué tramo?
Your answer
Joan–etorria? / Ida y vuelta?
Zein maiztasunekin? / Con qué frecuencia?
Zerbitzua nola baloratzen duzu? / ¿Cómo valoras el servicio?
Idatzi zure iritzia / escribe tu opinión
Your answer
Eraginik izan duzu azken aldiko zerbitzuetako aldaketengatik? / Te han afectado los últimos cambios?
Idatzi zure iritzia / escribe tu opinión
Your answer
OHARRAK / NOTAS
Besterik gehitu nahi baduzu. /¿Quieres añadir algo más?
Your answer
- Inprimaki honetako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak dira eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira..
- Adierazitako datu pertsonalak udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan.
- Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta: Bergarako Udala. San Martin Agirre plaza, 1. - 20570 Bergara.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Los datos personales contenidos en este impreso serán incorporados a diferentes ficheros debidamente autorizados titularidad del Ayuntamiento de Bergara
- El uso de dichos datos personales se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Se podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a: Bergarako Udala - Ayuntamiento de Bergara. San Martín Agirre plaza, 1 - 20570 Bergara.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms