โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายก อวท.) ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 - 14.30 น.
This form was created inside of Bureau of Personnel Competency Development. Report Abuse