ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 60
กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบทุกข้อ แล้ว คลิกส่ง
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่หน้าเว็บ
ชื่อ-นามสกุล
กรอกชื่อเป็นภาษาไทย
Your answer
เพศ
อายุ/ปี
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
อีเมล์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
สัญชาติ
Your answer
ชื่อ-นามสกุล บิดา
Your answer
ชื่อ-นามสกุล มารดา
Your answer
ที่อยู่
กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนของคุณ
Your answer
จบการศึกษาจากโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
Your answer
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้น (ถ้ามี)
สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี (เรียน ๔ ปี ปฏิบัติการสอน ๑ ปี)
หลักฐานการสมัคร
ให้ใส่เครื่องหมายถูก หน้าช่องที่ส่งเอกสารมา (เอกสารทุกอย่างให้รับรองสำเนาถูต้อง) ส่งมาที่ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ๙๕ หมู่ ๗ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ประชาสัมพันธ์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษา ปี ๒๕๖๐
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms