Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Wiemy czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności”
Imię i Nazwisko przedstawiciela/-ki organizacji pozarządowej *
Your answer
Rola w organizacji zgłaszającej *
Required
Dane kontaktowe kandydata/kandydatki
E-mail *
Your answer
Nr telefonu
Your answer
Nazwa organizacji delegującej/zgłaszającej *
Your answer
Dane organizacji delegującej/zgłaszającej
Województwo *
Miejscowość, Ulica, numer *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Adres strony www
Your answer
Informacje o organizacji
1. Czy organizacja zrealizowała, do tej pory, min. 1 projekt z wykorzystaniem środków publicznych lub środków od darczyńców prywatnych? Czy projekt został rozliczony? *
Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK podaj tytuł projektu, okres realizacji i nazwę grantodawcy/programu grantowego.
Your answer
2. Czy organizacja zatrudnia lub zatrudniała w przeciągu ostatnich dwóch lat min. 1 osobę na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (umowę zlecenia/umowę o dzieło)? *
Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK podaj liczbę osób zatrudnianych w ciągu ostatnich 2 lat oraz rodzaj umowy
Your answer
3. Czy organizacja współpracuje z partnerami lokalnymi (np. innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami, kościołem… itp.) przy realizacji swoich działań? *
Jeśli organizacja współpracuje z partnerami lokalnymi, wymień najważniejszych:
Your answer
4. Czy organizacja współpracuje z wolontariuszami? *
Jeśli odpowiedziałeś/-aś TAK: Z iloma wolontariuszami organizacja współpracowała w przeciągu ostatnich 2 lat?
Your answer
Krótki opis pomysłu na lokalny projekt społeczny, wraz z planowanymi obszarami i zakresem współpracy z partnerami lokalnymi *
Your answer
Zgody i oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem udziału w projekcie i spełniam zawarte w nim kryteria kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji oraz otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz instytucję finansującą projekt – MRPiPS (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883)
* Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz instytucję finansującą projekt - MRPiPS.
*Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms