Rizika specifických poruch učení u žáků s narušenou komunikační schopností
Vážené pedagožky, vážení pedagogové,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro zpracování praktické části bakalářské práce. Mým cílem je mapovat výskyt dyslálie (narušení výslovnosti jedné či více hlásek) a zjistit její spojitost se vznikem specifických poruch učení. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v mé bakalářské práci s názvem „Rizika specifických poruch učení u žáků s narušenou komunikační schopností“.
Dotazník se skládá ze dvou částí. První část se týká především Vás, jako pedagoga. Druhá část je směrovaná na konkrétního žáka s vadnou výslovností (pokud se ve Vaší třídě nachází víc žáků s vadnou výslovností, prosím Vás o vyplnění druhé části na každého žáka zvlášť).
Vámi zvolené odpovědi zakroužkujte (můžete vybrat i více odpovědí u jedné otázky), případně doplňte vlastními slovy.
Chtěla bych Vás požádat o pravdivé a co nejpřesnější vyplnění dotazníku.
Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který strávíte nad vyplňováním dotazníku.
Karolína (studentka speciální pedagogiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
1. část
Tato část se týká Vás, jako pedagoga. Poté Vás poprosím o vyplnění druhé, která začíná s názvem "Žák 1, 2, 3, 4 a 5.". Tyto části prosím vyplňte na každého žáka zvlášť, podle toho, kolik jich u Vás ve třídě je. (Udělala jsem na to celkem 5 formulářů, pokud třídu navštěvují 3 žáci, vyplňte 3 formuláře a zbytek nechte prázdný a přeskočte až k tlačítku "ODESLAT").
Děkuji za spolupráci.
Jste?
Clear selection
Jaké je Vaše vzdělání?
Clear selection
Jakou třídu učíte?
Clear selection
Kolik máte ve třídě žáků?
Kolik žáků z celkového počtu má vadu řeči?
Studoval/a jste obor speciální pedagogika - logopedie? Jaký typ studia?
Clear selection
Délka Vaší praxe?
Clear selection
Procvičujete artikulační cvičení pro zlepšení výslovnosti dětí?
Clear selection
Procvičujete specifické asimilace? (sykavkové asimilace, asimilace typu T, D, N x Ť, Ď, Ň)
Clear selection
Procvičujete fonematický sluch?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy