Ankieta
41 responses
Loading...
Loading responses…
1. Czy uważa Pani/Pan, że pracownie służące do nauki zawodu w szkołach w powiecie gliwickim powinny zostać rozbudowane i doposażone?
No responses yet for this question.
2. Czy widzi Pani/Pan potrzebę rozbudowy i modernizacji pracowni dla zawodów technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach?
No responses yet for this question.
3. Czy według Pani/Pana adekwatnym rozwiązaniem niwelującym bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach jest wykorzystanie schodołazu?
No responses yet for this question.
4. Jakie inne usprawnienia w dziedzinie edukacji zawodowej powinny być wprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie gliwickim?
No responses yet for this question.
Miejsce zamieszkania (miejscowość):
No responses yet for this question.
Płeć:
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.