Zachowania agresywne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szanowni Państwo!
Jestem studentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Piszę pracę licencjacką na temat: „Zachowania agresywne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa.
Dziękuję za współpracę
Płeć:
Wiek:
Doświadczenie zawodowe:
1. Jakie rodzaje bezpośrednich zachowań agresywnych występują wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
Proszę zakreślić jedną lub więcej odpowiedzi podanych poniżej
2. Jak często Pani/Pan zauważa występowanie zachowań agresywnych stosowanych przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
3. W jaki sposób Pani/Pan radzi sobie w sytuacji agresji fizycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
4. Czy Pani/Pan ma możliwość skorzystania z pomocy innej osoby w momencie agresji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa innych osób w pobliżu?
5. Z jakimi formami agresji pośredniej Pani/Pan się spotyka? Proszę zakreślić jedną lub więcej odpowiedzi podanych poniżej
6. Czy uczniowie zgłaszają problem zachowań agresywnych u innego ucznia?
Jeżeli tak, to jakich zachowań dotyczy?
7. Jakie działania podejmuje Pani/Pan, aby rozwiązać problemy agresji pomiędzy uczniami?
Your answer
8. W jakim stopniu te działania przynoszą efekt?
9. Jakie zachowania autoagresywne obserwuje Pani/Pan u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
10. Jak często występują zachowania autoagresywne u uczniów?
11. W jaki sposób Pani/Pan przeciwdziała zachowaniom autoagresywnym u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
12. Czy podejmowane przez Panią/Pana działania odnoszą skutek?
Jeżeli tak, to w jakim stopniu?
13. Jakie formy agresji słownej przejawiają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
14. W jaki sposób Pani/Pan reaguje na przejawy agresji słownej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
15. Czy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną są świadomi przejawów własnej agresji werbalnej?
16. Jakie konsekwencje stosowania agresji werbalnej ponoszą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną? Proszę zakreślić jedną lub więcej odpowiedzi
17. Co zdaniem Pani/Pana ma wpływ na zachowania agresywne wśród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service