ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು
Your answer
ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು
Your answer
ಪ.ಜಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಪ.ಪಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಇತರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು (MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು (ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು (ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ
ಇತರೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
MM
/
DD
/
YYYY
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
Your answer
90 ದಿನಗಳು ಮೇಲ್ವಟು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೀಯೆ?
Your answer
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ
Your answer
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ತಹಸೀಲ್ದಾರ್/ಕಾನಿಅ ಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
Your answer
ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಡಿಸಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms