ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು *
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು *
Your answer
ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು *
Your answer
ಪ.ಜಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಪ.ಪಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಇತರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು (MWS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಬತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕೈಪಂಪು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು(ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕಿರುನೀರು(MWS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು (ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (PWS) ನಳನೀರು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು (ನೀರು ಪೂರೈಕೆ+ಬತ್ತಿರುವ+ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ) ಬಹುಗ್ರಾಮ (MVS) ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ *
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ *
ಇತರೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ *
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ *
MM
/
DD
/
YYYY
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ *
Your answer
90 ದಿನಗಳು ಮೇಲ್ವಟು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೀಯೆ?
Your answer
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತ *
Your answer
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ *
Your answer
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ತಹಸೀಲ್ದಾರ್/ಕಾನಿಅ ಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ *
Your answer
ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಡಿಸಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಈವರೆಗೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬೊರ್ ವೆಲ್ ಗಳು *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms