Beställning av GDPR-mall
GDPR-mallen är gratis för medlemmar inom Undertaksföreningen och kostar 500 kr exklusive moms för övriga parter.

Den levereras i form av en redigerbar Word-fil. Denna mall är fria att använda inom företaget, dvs inom det företag, vars organisationsnummer uppgetts, enligt nedan beställning.

Fakturan för beställningen sänds via e-post i samband med att filen sänds till beställningsmottagaren. Fakturan har en förfallotid på 30 dagar. Priset på produkten anges i svenska kronor inklusive moms. Momsen är 25 %. Priset som är aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Vid avslutad beställning levereras din order inom kort. Om du önskar snabbare service eller upplysningar om önskad produkt ber vi dig kontakta kansliet på 08-08-128 212 12 eller kansli@undertaksforeningen.se.

- - -

Beställningar tas enbart emot av Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vårt kansli på 08-128 212 12 eller kansli@undertaksforeningen.se om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från oss förbinder du dig att bevaka din e-postadress då all kommunikation rörande din beställning sker via e-post. Undertaksföreningen förbehåller sig rätten till prisändringar och rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Innehållet i mallen är endast avsett att fungera som utgångspunkt för din fortsatta användning. Innehållet är därför inte avsett att ersätta din användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet. Undertaksföreningen åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund, användare som du låtit ansluta eller tredje man. Du står risken för den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet. Undertaksföreningen ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av innehållet från mallar såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos Undertaksföreningen kan visas. Undertaksföreningens ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till Undertaksföreningen. Undertaksföreningen utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i sitt innehåll i den mån det behövs för att säkerställa en innehållsmässig kvalitet.
Email address *
Är du medlem i Undertaksföreningen? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy