CAR eskola 2020-2021
Interesa duen orok izena eman beharko du datorren ikasturtean atletismo eskolan aritzeko. Berria bazara, baita ere, horrela zure datuekin kontatuko dugu.

Se debrán de inscribir mediante este formulario todos/as aquellas personas que quieran iniciarse o continuar en la escuela de atletismo. Si eres nuevo/a y quieres probar, rellena también para que tengamos tu información.
IZENA - nombre *
JAIOTZE DATA - fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
ABIZENAK - apellidos *
(bi abizenak jarri - escribir los dos apellidos)
ETXEKO TELEFONOA - telefono fijo *
TELEFONO MUGIKORRA - teléfono móvil *
KAMIXETAREN TAILA - talla camiseta *
ESKOLA - centrol escolar *
GFAko KODEA - código DFG
(Lo rellena la Escuela)
EMAILA - email *
ETXEKO HELBIDEA - dirección postal de casa *
(kalea, ataria, pisua, zk, posta codea - Calle, portal, piso, letra, cód.postal)
BAIMENAK: Baimentzen dut CAReri kirolari honi argazkiak ateratzea eta bere web-orrian edo veste esukarrietan (Youtuben adib.) argitaratzea. Autorizo al CAR a sacar y publicar fotos de este deportista en su web y en otros soportes web (ej. Youtube ) *
Gaixotasunak, alergiak, bestelakoak… Enfermedades, alergia, otros… *
Baiezko kasuetan, azaldu zeintzuk eta tratamendua zein dan azaldu En caso positivo, indicar cuál/es y como tratarla/s
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.