Opskrivning til børnehaven Lærkelunden (English below)
Da det ikke er muligt at afholde rundvisning i øjeblikket, bedes I skrive jeres barn op via denne formular.

Dato for opskrivningen vil dermed gælde som anciennitetsdato.

Når vi igen har mulighed for at afholde rundvisning, vil i modtage en invitation til dette. Opstår der en plads inden da, vil I blive inviteret til individuel rundvisning og en forventningssamtale, så I har haft mulighed for at vurdere om Lærkelunden er det rette sted for jeres barn.
___________

Since we are not able to have open house in this time, we kindly ask you to sign-up your child using this form.

The date of signing up will then be registrered as your date of seniority.

Once we are able to have open house agian, we will mail you an invitation. If there occurs an open spot before that, you will be invited to an individual meeting, so you can see if Lærkelunden is the right place for your child.
Email address *
Barn 1 navn/ Name child 1 *
Barn 1 fødselsdag / Date of birth child 1 *
MM
/
DD
/
YYYY
Barn 1 køn / Gender child 1 *
Barn 1 behovsdato (dd.mm.åå) / Start date needed (dd.mm.yy) child 1 *
Barn 2 navn/ Name child 2
Barn 2 fødselsdag / Date of birth child 2
MM
/
DD
/
YYYY
Barn 2 køn / Gender child 2
Clear selection
Barn 2 behovsdato (dd.mm.åå) / Start date needed (dd.mm.yy) child 2
Hvilken stue er I på venteliste til? / which group are you signing up for?
Optagelse i den internationale stue / Admission to the international group
For at få sit barn på den internationale stue, skal man i henhold til kommunens retningslinjer kunne dokumentere at man opholder sig i Danmark kortvarigt. Dokumentation kan være enten:
- en opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse
- et ansættelsesbrev med slutdato
- dokumentation for, at forældrene har været udstationeret i udlandet, forældrene skal udstationeres i udlandet eller at udstationering er en forventet del af ens ansættelse.
__________________________________
In order to have your child in the international group, you must, in accordance with the municipality's guidelines, be able to document that you are staying in Denmark for a short time. Documentation can be either:
• a residence permit on the basis of employment
• an employment letter with an end date
• documentation that the parents have been posted abroad, the parents must be posted abroad or that posting abroad is an expected part of one's employment.
Forælder 1 navn/ Name parent 1 *
Forælder 2 navn/ Name parent 2
Telefon som vi kan kontakte jer på i dagtimerne/ Phone that we can contact you on during the day *
Evt. søskende på Byens Steinerskole eller i Lærkelunden / Name of siblings at Waldorf International School Copenhagen or in Lærkelunden *
Databeskyttelsespolitik / Data protection policy
Kære forældre, vi vil gerne informere jer om, at de personlige oplysninger I giver os i denne tilmelding, er beskyttet. Disse data indsamles udelukkende for at vi kan organisere ventelisten til børnehaven. Vi anvender udelukkende disse informationer til dette formål, og kommunikerer det ikke til tredjepart. Vi takker for jeres tillid.
Er I enige i, at vi opbevarer jeres personlige oplysninger I giver os i denne formular, til organisering af venteliste til børnehaven?
_________________________________________
Dear parents, we would like to inform you that the personal information you give us in this registration is protected. This data is collected solely so that we can organize the waiting list for the kindergarten. We use this information solely for this purpose and do not communicate it to third parties. We thank you for your trust.
Do you agree that we store your personal information you give us in this form, for organizing a waiting list for the kindergarten?
Svar på databeskyttelse / Answer to the data protection policy *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of byenssteinerskole.dk. Report Abuse