Formulari per participar en el projecte de millora de la competitivitat per a les empreses de Rubí
A continuació li demanem la següent informació amb l’objectiu de poder participar en el projecte de millora de la competitivitat.

Aquest projecte s'adreça a empreses* ubicades al terme municipal de Rubí, i estan subvencionats al 100% per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona.

*Les empreses seleccionades han d’acomplir amb les seves obligacions laborals, tributàries i fiscal respecte a l’AEAT i Seguretat Social.
Dades de contacte
Nom de l'Empresa *
Your answer
NIF de l'Empresa *
Your answer
Adreça fiscal *
Your answer
Zona de Rubí (Polígon Industrial, zona centre..) *
Web
Your answer
Any de constitució de l'empresa *
Your answer
Des de quin any està el centre de treball a Rubí?
Your answer
Forma Jurídica *
Descripció Activitat *
Your answer
CNAE
Your answer
Sector
Facturació any anterior
Your answer
Nombre de treballadors/es
Your answer
Aproximadament, podria ubicar el nombre de treballadors d'aquest centre en un dels següents trams?
Persona de contacte *
Your answer
Càrrec
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Informació de l'empresa
1- Composició capital social
Your answer
% nacional
Your answer
% estranger
Your answer
2- Nombre de socis
Your answer
3 - En l'últim any, aproximadament quin percentatge de la xifra de negocis procedeix de les exportacions?
4 -El centre té previst fer alguna inversión en els propers dos anys?
4.1 -En quins elements té previst invertir?
5- Valori en quin grau detecta al centre de treball les següents necessitats o aspectos de millora.
Molt
Força
Poc
Gens
NS/ NC
Organització i Equip directiu
Marqueting i Comunicació
Gestió econòmica
Finançament
Recursos humans
Planificació estratègica
Internacionalització
Innovació en processo productius
Transformació digital
Altres
5.1 - Quines són les 3 principals motivacions per participar en el programa d'aquest any?
Your answer
6 - Disposa de temps per poder participar en els projectes, amb una durada mínima de 10 a 12 hores de tutories personalitzades?
8 - Quin ha sigut el primer canal pel qual ha conegut aquest programa?
9- Si us plau, si coneix o ha utilitzat els següents serveis que ofereix l'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE) de l'Ajuntament de Rubí? - Diverses opcions
Coneix i ha usat
Coneix però no ha usat
No coneix
NS/NC
Finestreta única empresarial
Servei d'emprenedoria
Mentoring o Consolidació empresarial empreses nova creació
Quadre de Comandament
Finançament a mida o Solucions Financeres
Planificació estratègica
Xarxa Rubí Empresa
Internacionalització
Formació Empresarial
Portal immobiliari
Pàgina web rubiempresa.net
Compromís de l'equip directiu en el programa
Declara que la seva empresa està al corrent de les seves obligacions locals, tributàries i fiscals respecte a l'AEAT i Seguretat Social. Que l'empresa està legalment constituïda i si s'escau en el registre que li corrrespongui. *
TERMES LOPD
El responsable del tractament de les dades personals que vostè ens proporcioni és l’Ajuntament de Rubí, Pl. Pere Aguilera 1, 08191 – Rubí. Pot contactar amb el Delegat de protecció de Dades per correu electrònic a delegatprotecciodades@ajrubi.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i sota la base jurídica del consentiment prestat en omplir la mateixa. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seva sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, se suprimiran, a no ser que siguin necessàries per a l’exercici dels drets de reclamació i defensa, cas en el qual es conservaran durant el termini de prescripció de les accions legals pertinents.Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, o bé revocar el consentiment prestat en qualsevol moment dirigint-se per escrit a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de Rubí. Pot consultar l’adreça d’aquestes oficines a www.rubi.cat. També pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat ). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy