Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын газрын ангилал тус бүрийн 1м2 газрын төлбөрийн хувь хэмжээнд санал авч байна.
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын бүс тус бүрийн 1м2 газрын төлбөрийн хувь хэмжээнд санал өгнө үү.
ЗГ-ын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор батлагдсан суурь үнэлгээ, итгэлцүүрээр дээд, доод хязгаарыг тогтоосон болно.
1-р бүс *
2-р бүс *
3-р бүс *
4-р бүс *
5-р бүс *
6-р бүс *
7-р бүс *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy