ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา "จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร"
“จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร”
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจชุมชน เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษาที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้าออนไลน์ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการค้ายุคดิจิทัลที่ความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค เป็นสื่อกลางพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบกิจการระบบออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการดำเนินธุรกิจผ่านระบบ online นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถจัดระบบกลุ่มหรือพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งในปี 2560 ถือเป็นปีนำร่องในการดำเนินงานโครงการฯ จะจัดขึ้นใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nea.ditp
วิทยากร อาทิเช่น คุณจุฑามาศ ธัณณะตุ่น เจ้าของแบรนด์ Reewaa , คุณดลกนก ศิริธนาชินาธิป เจ้าของแบรนด์ Pliwcare และ คุณธีรพิชญ์ สืบวงศ์ลี เจ้าของแบรนด์ บอดีเชพ !!!
กำหนดการ
8.30-9.00. ลงทะเบียน
9.00-10.00. หัวข้อ "เตรียมตัวเป็นเถ้าแก่" (การจดทะเบียนการค้าในรูปแบบต่างๆ เตรียมตัวก่อนทำธุรกิจ พัฒนาความรู้กับสถาบัน NEA)
10.00-12.00. หัวข้อ "คิดอยากขาย ขายอะไรดี" (คิดอย่างเถ้าแก่คิดอย่างไร วิธีเลือกสินค้า วิธีเลือกช่องทางการค้า การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย)
13.00-16.30 น. หัวข้อ "รู้ไว้ก่อนขายกำไร เพิ่มพูน" (ข้อห้าม การขนส่ง การทำตลาด การบริหารจัดการการเงิน แหล่งทุน )
** ภายในงานมีบูธให้ข้อมูลและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สถาบัน NEA ธนาคารออมสิน บสย. และอื่นๆ**
(วิทยากรในแต่ละจังหวัดไม่ซ้ำกัน)
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิ้งนี้คะ https://goo.gl/RgX32m
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ต้องการเข้าร่วมสัมมนาในวัน/สถานที่ใด *
Required
ท่านมีสินค้าหรือบริการเพื่อค้าออนไลน์หรือไม่
ท่านทราบข่าวการจัดสัมมนาจากที่ใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms