SKOLĒNU AR AUTISMA SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM INTEGRĀCIJA SKOLĀ: SKOLOTĀJU DOMAS
Anketu “SKOLĒNU AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM INTEGRĀCIJA SKOLĀ: SKOLOTĀJU DOMAS” (L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: il punto di vista degli insegnanti) ir sastādījuši itāļu autori Andrea Canevaro, Luigi d’Alonzo, Dario Ianes e Roberta Caldin (Ianes, D., Demo, H., Zambotti, F. (2010). Gli insegnanti e l’integrazione. Atteggiamenti, opinioni e pratiche. Trento, Italia: Erickson). Šī anketa ir tulkota no itāļu uz latviešu valodu un tā ir pielāgota Latvijas situācijai un skolēniem ar autiskāa spektra traucējumiem, tā ir arī nedaudz papildināta.
Anketa palīdzēs iegūt padziļinātas zināšanas par skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem integrāciju skolā. Aizpildot šo anketu, lūgums atsaukties uz skolēniem, kam ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi.
Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs šī jautājuma noskaidrošanai, tāpēc lūdzam to izteikt.
Atbildot uz jautājumiem, pie izvēlētās atbildes doto kvadrātiņu iezīmēt ar x un, kur nepieciešams, sniegt paplašinātu rakstisku atbildi. Ja kāds jautājums ir grūti saprotams, lūdzu neatbildēt.
Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 20 minūtes.
Liels paldies par vērtīgu sadarbību!
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Pilsēta, kurā strādājat: *
Your answer
2. Vecums:
Your answer
3. Dzimums:
4. Izglītības iestādes tips pēc izglītības satura: *
Required
5. Profesija (iespējamas vairākas atbildes): *
5.1. Ja atzīmējāt, ka esat priekšmeta skolotājs, tad norādiet savu mācību priekšmetu:
Your answer
5.2. Ja atzīmējāt citu profesiju, tad aizpildiet šo sadaļu:
6. Cik gadus strādājat izglītības iestādēs? *
7. Vai esiet apmeklējis kādus profesionālo kompetenču pilnveides kursus saistībā ar speciālo izglītību un skolēniem ar speciālām vajadzībām? *
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
8. Cik ilgi strādājat pašreizējā izglītības iestādē? *
9. Vai esat iepazinies ar izglītības iestādes dokumentāciju un piedāvātajām izglītības programmām? *
10. Vai izglītības iestādes mājaslapā / dokumentācijā tiek runāts par iekļaujošo izglītību? *
11. Vai izglītības iestādē ir atbalsta komanda, kas nodarbojas ar skolēnu ar speciālām vajadzībām integrācijas un iekļaušanas jautājumiem? *
SKOLĒNS AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM (ATBILDIET UZ ŠĪS DAĻAS JAUTĀJUMIEM, DOMĀJOT PAR VIENU SKOLĒNU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM, AR KO JŪS STRĀDĀJAT)
12. Autiskā spektra traucējuma smaguma pakāpe:
13. Cik stundas nedēļā skolēns strādā speciālās izglītības skolotāja pavadībā?
Your answer
14. Cik stundas nedēļā skolēns strādā skolotāja palīga pavadībā?
Your answer
15. Cik stundas nedēļā skolēns strādā asistenta pavadībā vai izmanto aprūpētāja palīdzību?
Your answer
16. Domājot par konkrētu gadījumu, lūdzu novērtējiet ar X atzīmi no 1 līdz 5, kur 1 norāda uz ļoti problemātisku situāciju saistībā ar šī skolēna integrāciju izglītības iestādē, bet 5 uz optimālu situāciju. Vai šī skolēna integrācijā radās problemātiskās situācijas?:
17. Vai skolēnam ir izveidots individuālais izglītības programmas apguves plāns, kas ir sasaistīts ar klases izglītības programmu? (tas attiecas tikai uz vispārizglītojošās skolas parastajām klasēm, kur ir iekļauti skolēni ar autismu)
18. Kas izstrādāja šī skolēna individuālo izglītības plānu?
19. Skolēns ar autiskā spektra traucējumiem mācību aktivitātes veic: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service