Peta nacionalna naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "VASPITAVATI KULTUROM: Ka društvu u kom su vrednosti važne", Beograd, 24 - 25. jun 2019.
BAZAART i partneri: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Malo pozorište „Duško Radović“, s ponosom Vas pozivaju na petu nacionalnu konferenciju koja je ove godine posvećena saradnji kulture i prosvete.

Kultura i prosveta zajedno mogu da izgrade vaspitnu snagu i transformišu škole i ustanove kulture u oslonce društvenih vrednosti i društvenog razvoja.

DOBRODOŠLI na konferenciju!

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE je petak 21. jun 12:00h (podne).
Ukoliko imate problema sa prijavljivanjem putem ovog obrasca, možete se prijaviti i na info pultu na samoj konferenciji.

Email address *
Ime i prezime *
Kontakt telefon *
Molimo Vas, unesite broj telefona preko koga možemo lako da vas dobijemo. Format: 06x xxxxxxx
Zvanje
Molimo Vas, navedite koje zvanje nosite. Studenti i učenici treba da upišu svoj status.
Zanimanje
Ustanova / Organizacija *
Molimo Vas da navedete naziv ustanove / organizacije u kojoj radite. Nezaposlene osobe, samostalni umetnici, studenti, penzioneri i ostali treba da upišu svoj status.
Mesto ustanove / organizacije *
Molimo Vas da navedete naziv ustanove / organizacije u kojoj radite. Nezaposlene osobe, samostalni umetnici, studenti, penzioneri i ostali treba da upišu svoj status.
Da li vam je potreban sertifikat? *
Podaci za sertifikat ZUOV-a
Ovo polje odnosi se na zaposlene u obrazovanju, kojima je potreban sertifikat ZUOV-a
Kotizaciju možete uplatiti lično, na licu mesta, gotovinom ili, ukoliko kotizaciju za Vas plaća ustanova, na žiro račun BAZAART-a:

BAZAART, Krunska 33, 11000 Beograd
Svrha plaćanja: kotizacija za učešće na konferenciji
broj računa: 160-69545-88

Šifra radnog mesta *
Molimo Vas da iz padajućeg menija izaberete odgovarajuću šifru zaposlenja u obrazovnoj ustanovi. Ukoliko niste zaposleni u prosveti, izaberite šifru 0000.
JMBG (za sertifikat ZUOV-a)
Obratite pažnju da matični broj mora imati 13 cifara.
ODABIR PROGRAMA
Pre nego što se odlučite za programe koje ćete pohađati, molimo Vas da pažljivo pročitate AGENDU koju možete naći na stranici: http://bazaart.org.rs

!!! Možete se opredeliti SAMO ZA JEDAN PROGRAM U ISTOM TERMINU!!!

PRIPREMNI PROGRAM:
Učesnici imaju priliku da 22. i 23. juna (subota i nedelja) pohađaju programe ustanova kulture, koji ostvaruju vaspitne efekte.
SUBOTA 22.6. EDUKATIVNI PROGRAMI U USTANOVAMA KULTURE
Program obuhvata edukativno - vaspitne radionice koje se održavaju u ustanovama kulture.
Molimo Vas da obeležite radionice koje čete pohađati.
Prijava je obavezna zbog ograničenog broja mesta!
Stare priče u novom ruhu, Biblioteka grada Beograda
OPIS: Učesnici se upoznaju sa različitim tehnikama u pripovedanju priča. Na primeru, kroz pripovedanje odabrane priče, biće prikazan proces oživljavanja likova i scena iz priča. Sledi praktični deo radionice kroz grupni rad. Prednost imaju osobe koje rade sa decom predškolskog i uzrasta nižih razreda osnovne škole.
Škola moje bake – čas krasnopisa, Pedagoški muzej
OPIS: Kako je izgledao školski čas i prošlosti, šta se učilo, na čemu se pisalo, kakvi su bili propisi? Cilj je da se vežbanjem lepog pisanja razvije smisao i osećanje za tačnost, urednost i lepotu, kao i interesovanje za društvo, kulturu i prošlost. Prednost imaju osobe koje rade sa decom predškolskog i uzrasta nižih razreda osnovne škole.
Zamišljeni muzej, Udruženje TOK, Beograd
OPIS: Potraga za blagom je društvena igra zasnovana na iskustvenom učenju. Duž određene staze, igrači treba da reše 6 problemskih situacija pomoću mape, kartica i propratne materijale. Program je namenjen edukatorima koji rade sa decom i mladima svih uzrasta.
Muzički atelje Pepeljuga, Zadužbina Ilije M. Kolarca
OPIS: Kreativno-edukativni program namenjen je deci i odraslima (od 3 do 93 godine), profesionalcima i amaterima. Savremenim metodama stiču se osnovna i usavršavaju već stečena znanja i veštine u oblasti muzike. Program je namenjen edukatorima koji rade sa decom i mladima svih uzrasta.
NEDELJA 23.6. EDUKATIVNI PROGRAMI U USTANOVAMA KULTURE
Program obuhvata edukativno - vaspitne radionice koje se održavaju u ustanovama kulture.
Molimo Vas da se prijavite za program koji želite da pohađate.
Prijava je obavezna zbog ograničenog broja mesta!
Pozorište za bebe - "Proleće", Fondacija Pozorište za bebe i Pozorište lutaka „Pinokio“
OPIS: Originalan i kod nas jedinstven poduhvat za podsticaj razvoju sasvim male dece putem dramske umetnosti, Pozorište za bebe razvija emocionalnu, socijalnu, perceptivnu inteligenciju i smisao za estetiku i kreativno mišljenje dece. Prednost imaju vaspitači koji rade u jaslicama.
Barokno (pre)oblikovanje Beograda, Muzej grada Beograda
OPIS: Prateći program izložbe Barokni Beograd: preobražaji 1717 – 1739. ima za cilj upoznavanje sa promenama Beograda u periodu baroka, uočavajući razlike u izgledu grada za vreme turske i austrijske uprave, kao i načinu života stanovnika. Program je namenjen edukatorima koji rade sa decom i mladima svih uzrasta.
Put oko sveta i igre Jugoslavije, Muzej Jugoslavije
OPIS: Rešavajući jedan po jedan trag, krećemo se kroz izložbu putujući preko kontine-nata i vremenskih perioda, učeći kroz eksponate o istorijskim događajima i ličnostima, udaljenim kulturama, lokalnim običajima, ali i o muzejima. Program je namenjen edukatorima koji rade sa decom i mladima svih uzrasta.
NEDELJA 23.6. POZORIŠNE PREDSTAVE
Konferencija prikazuje predstave izrazitog vaspitnog karaktera. Nakon svake predstave sledi razgovor.
"Oliver Tvist", Pozorište PATOS, Smederevo
„Oliver Tvist“ pozorišta PATOS je poligon na kome su se sreli Oliverovi vršnjaci i postavili sebi pitanje: Da li Oliver menja svet ili svet menja njega? Može li jedno drugo isključiti kada se plete nit naše budućnosti? Koliko čovek može da menja svoju sudbinu i kako ona utiče na druge ljude? Predstava je nastala po motivima romana Čarlsa Dikensa, kroz kreativni proces u kom su učestvovali polaznici dramskih radionica pozorišta PATOS.
PONEDELJAK 24.6.Ustanova kulture Stari Grad (PAROBROD), RADIONICE I PRIMERI DOBRE PRAKSE
Ovaj segment namenjen je iskustvenom učenju i razmeni među nastavnicima i umetnicima.
Da biste ostvarili pravo na sertifikat ZUOV-a, potrebno je da pohađate barem jedan program.
10:00-11:30, PRVI BLOK
Odaberite jedan od tri programa.
Likovno izraz u vaspitanju kroz kulturno nasleđe, Neda Mirković Marić, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica
"Pećinsko slikarstvo" - Učesnici se upoznaju sa umetničkim izrazom praistorijskog čoveka, materijalima i tehnikama koje je koristio i motivima koji su mu bili inspiracija. "Mala škola konzervacije" - Sklapanjem posude od sitnih ulomaka, učimo da do konačnog cilja nekad treba mnogo strpljenja, koncentracije i veoma pažljivog rada.
Filmski izraz i inkluzivno vaspitanje, "Zlogonje", film
Domaći igrani film za decu, zasnovan na motivima knjige O dugmetu i sreći srpske spisatelјice za decu i mlade, Jasminke Petrović. Zabavna priča o snazi dečje volјe i lepoti maštanja, koji pomažu da se prebrode problemi stvarnog sveta.
11:45-12:45, DRUGI BLOK
Odaberite jedan od dva programa.
"Improvizuj!", učenje u grupi, doc. dr Tamara Nikolić i studenti Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Radionica se bavi improvizacijom kao metodom obrazovnog rada koja se temelji na zajedničkom kreiranju. Tokom radionice, učesnici će proći kroz više pažljivo odabranih grupnih vežbi improvizacije koje ilustruju potencijalne efekte na učenje i razvoj, a nakon radionice će biti upoznati sa konceptom improvizacije. Učesnici će sagledati vezu između pojedinih igara improvizovanja i razvojnih efekta, biće u stanju da primene improvizaciju u radu sa svojim učenicima i moći će dalje da razvijaju koncept primene improvizacije u svom radu.
Kako razviti saradnju kroz projekat Erasmus+, Jasmina Milićević, OŠ “Olga Milošević”, Smederevska Palanka
Učesnici putuju kroz program Erazmus+ sa savetima i idejama kako da osmisle koristan i uspešan projekat koji će učenicima i nastavnicima pružiti nova znanja i veštine.
POZORIŠNA PREDSTAVA
Konferencija prikazuje predstave izrazitog vaspitnog karaktera. Nakon svake predstave sledi razgovor.
"Zašto su repovi važni", BAZAART
Dramska priča govori o devojčici Maci koja se sa tatom Šumarem preselila iz grada u prirodu gde se oseća usamlјeno i nesigurno. Kroz susrete sa raznim šumskim životinjama, Maca upoznaje Prirodu i uči kako da ovlada sopstvenom prirodom. Predstava se obraća deci predškolskog i ranog školskog uzrasta, kako bi podržala njihovo sazrevanje i socijalizaciju. Preuzimajući uloge bića iz prirode, savetnika, pa i samih likova, deca postaju učesnici u događajima i kroz pozorišno iskustvo razvijaju važne i potrebne socio-emocionalne kompetencije.
PONEDELJAK 24.06. - ATELJE 212 | PLENUM, OKRUGLI STOLOVI, RADNE GRUPE - 13:30-19:30.
Plenum je centralna aktivnost konferencije.
Nakon plenarnih izlaganja, učesnici će se podeliti u radne grupe, tj. okrugle stolove. Pozvani izlagači će predstaviti primere iz prakse, nakon čega će zajedno sa učesnicima planirati buduće aktivnosti koje su učesnicima potrebne. Sva tri okrugla stola odvijaju se simultano.

Da biste ostvarili pravo na sertifikat ZUOV-a, potrebno je da, osim plenarnim izlaganjima, prisustvujete i jednom od okruglih stolova.

PLENUM:
Zašto vaspitavati kulturom *
OKRUGLI STOLOVI I RADNE GRUPE
Okrugli stolovi i radne grupe *
*Učesnici su slobodni da nakon okrugih stolova promene radnu grupu.
POZORIŠNA PREDSTAVA
Konferencija prikazuje predstave izrazitog vaspitnog karaktera. Nakon svake predstave sledi razgovor.
UTORAK 25.6. - MP „Duško Radović“ | PREZENTACIJE I PANEL DISKUSIJE
Molimo Vas da prijavite svoje učešće u ponuđenim programima.
Radionica: "Educating audience in Greek tragedy", Flora Asoumanaki, University of Peloponnese and Athens and Epidaurus festival, Greece (radionica na engleskom sa obezbeđenim prevodom)
Through an educational approach based on drama in education techniques, the workshop addresses teachers and educators who want to engage their students in a different way of interpreting Greek tragedy.
CULTURAL EDUCATION – Case Studies (prezentacije na engleskom sa obezbeđenim prevodom)
Nina Gran: Cultural Education in Finland. Lutz Pickardt: Theatre Pedagogy in Germany. Marcell Muranyi: Cultural Education in Hungary Joanna Parkes: Cultural Education in Ireland
Prezentacija istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka: "Kulturna participacija prosvetnih radnika", Marijana Milankov, viši istraživač
POZORIŠNE PREDSTAVE
Konferencija prikazuje predstave izrazitog vaspitnog karaktera. Nakon svake predstave sledi razgovor.
"Tri gvineje", Pozorišna asocijacija METANOIA, Beograd
Scenska adaptacija eseja Virdžinije Vulf gde autorka analizira društveni položaj žena i moć koju one imaju u društvu. Fokus je na obrazovanju u odnosu prema militarizmu kao aspektu patrijarhalne kulture, a gvineja je novčić koji se prilaže za unapređenje obrazovanja žena. Predstava je nastala kao plod tromesečnog timskog i kreativnog rada na pozorišnoj radionici „Kreativno čitanje teksta“, namenjenoj srednjoškolkama.
"Em na kvadrat (M2)", Geološka i hidrometeorološka škola ,,Milutin Milanković" i CEDEUM, Beograd
Kroz kratki igrokaz upoznajemo manje poznatu stranu života Milutina Milankovića – njegovu rastrzanost između dve ljubavi koje su ga privlačile istim intezitetom: prema naučno-istraživačkom radu i prema Hristini-Tinki Topuzović. Snagom scenskog pokreta i pažljivo odabrane simbolike, učenici-glumci prodiru ispod površine vidljivog i očekivanog i razotkrivaju tanane veze koje se uspostavljaju između naučnog uma i srca.
PANEL DISKUSIJE: Kako urediti saradnju kulture i obrazovanja?
UVOD: Prezentacija istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka:
"Prosveta i kultura – postignuća i izazovi saradnje", Bogdana Opačić, viši istraživač
15:45-16:00 Foaje
SARADNјA SUBJEKATA U KULTURI I PROSVETI KROZ LIČNU INICIJATIVU
U našim uslovima, gde sistemske mere još uvek izostaju, najčešći slučaj je da se saradnja obrazovanja i kulture događa na inicijativu pojedinaca – umetnika ili drugih kulturnih delatnika i nastavnika. Zašto je ovaj oblik saradnje najzastupljeniji? Da li je jednostavno uspostaviti saradnju? Kakva je reakcija sredine, kakav je obuhvat, kakva su iskustva?
SARADNJA KULTURE I PROSVETE UREĐENA NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA
U svetu je čest slučaj da lokalne samouprave brojnim merama podstiču i podržavaju saradnju ustanova kulture i škola. Iako malobrojni, uspešni primeri postoje i u Srbiji. Zašto se i kako došlo do ovakvih rešenja? Je li ih bilo lako sprovesti? Koji subjekti su se odazvali na poziv za saradnju? Kakva su iskustva učesnika i da li su korisnici zadovoljni?
SARADNјA KULTURE I PROSVETE UREĐENA NA NACIONALNOM NIVOU
Istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pokazalo je da najveći broj prosvetnih radnika smatra da bi saradnju resora kulture i prosvete trebalo urediti sistemski, aktima na nivou Vlade. Da li je i zašto sistemska uredba najbolji put i način? Šta je potrebno uraditi? Kako bi se tako uređene aktivnosti odvijale? Ko bi u njima učestvovao, a ko ne...?
POZORIŠNA PREDSTAVA
Konferencija prikazuje predstave izrazitog vaspitnog karaktera. Nakon svake predstave sledi razgovor.
"Leto kada sam naučila da letim", Fistić produkcija, FDU, Beograd
Roman Jasminke Petrović upoznaje nas sa tinejdžerkom Sofijom kojoj naizgled dosadno letovanje sa njenom bakom umnogome menja pogled na svet. Ona se suočava sa sopstvenim predrasudama, otkriva prvu ljubav, ali se i po prvi put susreće sa smrću bliske osobe. Put od erosa do tanatosa je zapravo put ka zrelosti, a između toga je život. Zato bi priča mogla da se nazove i ‘leto kad sam počela da odrastam’. Zapamtite, stvoreni ste da letite, samo treba da naučite kako!
DODATNI PROGRAM!!! Radionica je besplatna, ali je PRIJAVLJIVANJE OBAVEZNO!!!
SREDA, 26.6.2019.
Ustanova kulture Stari Grad (PAROBROD)

Dramsko-pedagoška radionica (na engleskom sa obezbeđenim prevodom):

Luc Pikard: Polarizovano društvo – kuda ide? – Telo, slike i fizički teatar
Kakva je budućnost našeg društva, u kom se pravcu ono kreće? Mnogi ljudi su preplašeni opadanjem vrednosti i principa u svetu. Drugi su puni nade i uzdaju se u mlade da oni donesu promenu. Na ovoj radionici, oživećemo naše najsvetlije i najmračnije snove – uz pomoć živih slika, plesa, pokreta i fizičkog teatra. Može biti snažno. Može biti duboko. Može biti i zabavno. Pokušajte!
Vidimo se na konferenciji!
Za sva eventualna pitanja, pišite nam na adresu seminari.bazaart@gmail.com, ili nas pozovite na 063 1183 660.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service