Đăng ký làm tình nguyện để mua và giao thực phẩm cho người có nhu cầu ở khu vực Seattle / Seattle-area COVID-19 "Offer Support" Volunteer Form
Chúng tôi đang điều phối việc giao đồ ăn và vật phẩm cho những người cần đồ dùng tại nhà. Vui lòng sử dụng mẫu này nếu bạn muốn giúp đỡ giao hàng. Cảm ơn bạn!!

Quyên góp: https://www.gofundme.com/f/covid19-survival-fund-for-the-people

Xem biểu mẫu này bằng:
     Español (Spanish): https://docs.google.com/forms/d/1MzBXABqWfHFQNwGcczVBb8r41OLBgojYO706PzlAAPs/viewform
     አማርኛ (Amharic): https://docs.google.com/forms/d/198xWJ7wbTnIZZgnCbBFB447JYSyP8OUxv79ldZiz1h4/viewform
     ትግርኛ (Tigrinya): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLbPVQ-YNyUvRcwOXIpwM7-4YJZyA8fNU6JIEDs_YU2dKV1w/viewform 

Chúng tôi là một nhóm tự nguyện hoạt động trong vùng lãnh thổ Duwamish và Coast Salish. Cảm ơn sự kiên nhẫn và ân sủng của bạn. Chúng tôi đang ưu tiên những người bị bệnh, tàn tật, cách ly không có lương, người già, không có giấy tờ, giới tính queer, người da đen, người bản địa và / hoặc người da màu - bao gồm cả những người di cư từ Seattle đến các khu vực lân cận. Cảm ơn sự kiên nhẫn và ân sủng của bạn.

Bạn có câu hỏi, cập nhật thông tin hoặc muốn tham gia?
     Facebook: https://www.facebook.com/covid19mutualaid
     Instagram: @covid19mutualaid
     Email: vietmutualaid@gmail.com
     Tham gia nhóm google để nhận thông báo: mutual-aid-seattle@googlegroups.com
     Hãy làm một tình nguyện viên: https://docs.google.com/forms/d/1EAdyq-vcW803i9MMoceyd9WgTsds6zs1--asljcTLZM/viewform
     Yêu cầu hỗ trợ:
           Mẫu đơn tiếng Anh -
https://docs.google.com/forms/d/1rOkXW6ElVT0MH9oSI-TuW8L5szCt-ULbZhWebARRZNI/viewform
          Mẫu đơn tiếng Việt -
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwgmsODuyuaI6oI_z0B2F4mGNlvg9oyWZqO0nZeGKM5q4fQw/viewform?usp=sf_link
     Nếu bạn có nhu cầu quyên góp trực tiếp cho những người hàng xóm vô gia cư, vui lòng liên hệ với "this cold, cold world" trên Facebook: https://www.facebook.com/This-cold-cold-world-101964174676844/
     
Hãy chăm sóc lẫn nhau. Bởi chúng mình cho chúng mình.
Let’s take care of each other. By us for us.
እርስ በርሳችን እንከባከብ። በኛ ለኛ።
Vamos a cuidarnos unes a otres. Por nosotres, para nosotres.
守望相助。
ነንባዕልትና ንተሓባሐብ። በባዕልትና ንባዕልትና።

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are coordinating food and supply drop-offs to people's front doors. Please use this form if you would like to help make deliveries. Thank you!!

DONATE: https://www.gofundme.com/f/covid19-survival-fund-for-the-people

View this form in:
     Español (Spanish): https://docs.google.com/forms/d/1MzBXABqWfHFQNwGcczVBb8r41OLBgojYO706PzlAAPs/viewform
     አማርኛ (Amharic): https://docs.google.com/forms/d/198xWJ7wbTnIZZgnCbBFB447JYSyP8OUxv79ldZiz1h4/viewform
     ትግርኛ (Tigrinya): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLbPVQ-YNyUvRcwOXIpwM7-4YJZyA8fNU6JIEDs_YU2dKV1w/viewform 
     Tiếng Việt (Vietnamese): https://docs.google.com/forms/d/1crKqWWUmUZQOLTWCRXhhopdKy5_S1W4ZmkLwIMYLvsw/viewform

We are an all-volunteer grassroots group operating in Duwamish and Coast Salish territories. We are prioritizing folks who are sick, disabled, quarantined without pay, elderly, undocumented, queer, Black, Indigenous, and/or people of color -- including those displaced from Seattle to the nearby areas. Thank you for your patience and grace.

Questions, updates, or want to get involved?
     Facebook: https://www.facebook.com/covid19mutualaid
     Instagram: @covid19mutualaid
     Email: vietmutualaid@gmail.com
     Join the Google group for announcements: mutual-aid-seattle@googlegroups.com
     Request support:
           English
https://docs.google.com/forms/d/1rOkXW6ElVT0MH9oSI-TuW8L5szCt-ULbZhWebARRZNI/viewform
           Vietnamese
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwgmsODuyuaI6oI_z0B2F4mGNlvg9oyWZqO0nZeGKM5q4fQw/viewform?usp=sf_link
     If you have supplies to donate directly to our unhoused neighbors, please contact "this cold, cold world" on Facebook: https://www.facebook.com/This-cold-cold-world-101964174676844/
     
Let’s take care of each other. By us for us.
እርስ በርሳችን እንከባከብ። በኛ ለኛ።
Vamos a cuidarnos unes a otres. Por nosotres, para nosotres.
守望相助。
ነንባዕልትና ንተሓባሐብ። በባዕልትና ንባዕልትና።
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tên của bạn/Name *
Đây không cần phải là tên hợp pháp của bạn. Thêm danh từ của bạn nếu bạn muốn!/This does not need to be your legal name. Add your pronouns, too, if you want!
Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng cách nào?/How can we get in contact with you? *
Nếu có thể, xin vui lòng cho một vài thông tin liên lạc/Please give several options if possible.
Số điện thoại của bạn là gì?/Phone number
Vui lòng bao gồm mã vùng của bạn. Để trống nếu bạn không có số điện thoại./Please include your area code. Leave this field blank if you do not have a phone number.
Địa chỉ email của bạn là gì?/Email address
Bạn có xe không?/Do you have access to a vehicle? *
[Hình ảnh là một chiếc xe nhỏ màu xanh lá cây với một cái bóng bên dưới nó.]
[Image is a side view of a small green car with a shadow beneath it.]
[Hình ảnh là một chiếc xe nhỏ màu xanh lá cây với một cái bóng bên dưới nó.]
[Image is a side view of a small green car with a shadow beneath it.]
Nếu bạn không có xe, bạn có sẵn sàng đi bộ từ các tuyến xe buýt không? Bạn có thể mang bao nhiêu cân?/If no vehicle, how far from a bus stop are you willing to walk and how much can you carry?
Vui lòng bao gồm các ghi chú như "Tôi sử dụng xe đạp" hoặc "Tôi muốn đi chung với một người có xe hơi."/Feel free to include notes like "I use a bike" or "I want to buddy up with someone who has a car."

[Hình ảnh là của một người có mái tóc nâu dài, nước da nhợt nhạt, dép xỏ ngón, áo sơ mi màu xanh và váy đen đang mang hai hộp. Những chiếc hộp trông giống như chúng có thể rơi xuống và người đó đang lè lưỡi.]/[Image is of a person with long brown hair, pale skin, flip flops, a blue shirt, and a black skirt carrying two boxes. The boxes look like they might fall and the person is nervously sticking their tongue out.]

[Hình ảnh là của một người có mái tóc nâu dài, nước da nhợt nhạt, dép xỏ ngón, áo sơ mi màu xanh và váy đen đang mang hai hộp. Những chiếc hộp trông giống như chúng có thể rơi xuống và người đó đang lè lưỡi.]/[Image is of a person with long brown hair, pale skin, flip flops, a blue shirt, and a black skirt carrying two boxes. The boxes look like they might fall and the person is nervously sticking their tongue out.]
Bạn có cần tiền cho vận chuyển hoặc thời gian của bạn không?/Do you need to be paid for your transportation or time? *
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người muốn cung cấp hỗ trợ lẫn nhau không phải đối mặt với gánh nặng không đáng có./We want to ensure that those who want to provide mutual aid do not face undue burden.
Bạn có muốn giúp trả tiền mua thực phẩm / vật tư không?/Could you help pay for the groceries / supplies?
Một lần nữa, chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người muốn cung cấp hỗ trợ lẫn nhau không phải đối mặt với gánh nặng quá mức và chúng tôi hoàn toàn không mong đợi bạn chi tiền nếu bạn bị hạn chế về tài chính./We want to ensure that those who want to provide mutual aid do not face undue burden and we absolutely do not expect you to spend money if you are financially limited. We will confirm this again before expecting you to make purchases.
Clear selection
Chúng tôi có thể chuyển tiền cho bạn bằng cách nào?/What type(s) of money transfer work for you?
[Hình ảnh là ba chồng hóa đơn tiền xanh.]/[Image is drawing of a stack of three wads of green bills.]
[Hình ảnh là ba chồng hóa đơn tiền xanh.]/[Image is drawing of a stack of three wads of green bills.]
Bạn có thoải mái đi lấy thuốc theo toa cho người khác không?/Are you comfortable picking up prescriptions? *
Chúng tôi sẽ giúp để có được giấy tờ cần thiết và vị trí nhà thuốc./We will help coordinate any paperwork needed and pharmacy location.
[Hình ảnh là một chai thuốc màu cam có nắp màu trắng và nhãn dán có chữ "Rx" màu xanh lam, được minh họa trông như thể có nhiều dòng văn bản hơn. Nền là một vòng tròn màu xanh.]/[Image is an orange pill bottle with a white lid and a sticker that says "Rx" in blue, illustrated to look as if there are more lines of text. The background is a teal circle.]
[Hình ảnh là một chai thuốc màu cam có nắp màu trắng và nhãn dán có chữ "Rx" màu xanh lam, được minh họa trông như thể có nhiều dòng văn bản hơn. Nền là một vòng tròn màu xanh.]/[Image is an orange pill bottle with a white lid and a sticker that says "Rx" in blue, illustrated to look as if there are more lines of text. The background is a teal circle.]
Bạn 21 tuổi trở lên với ID hợp lệ không?/Are you 21+ with a valid ID? *
[Hình ảnh là bằng lái xe của tiểu bang WA mẫu. Người da ngăm đen trong bức ảnh có mái tóc đen ngắn và đang mặc một bộ đồ và cà vạt.]/[Image is a sample WA state driver's license. The dark skinned person in the photo has short black hair and is wearing a suit and tie.]
[Hình ảnh là bằng lái xe của tiểu bang WA mẫu. Người da ngăm đen trong bức ảnh có mái tóc đen ngắn và đang mặc một bộ đồ và cà vạt.]/[Image is a sample WA state driver's license. The dark skinned person in the photo has short black hair and is wearing a suit and tie.]
Bạn có tin rằng mỗi người đưa ra yêu cầu đều biết nhu cầu của mình không? Bạn có thể đồng ý thực hiện giao hàng mà không có ý kiến không?/Do you agree to trust that each person making a request knows their own needs? Can you agree to make deliveries without judgement? *
(Chúng tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ ai mua hoặc giao bất cứ thứ gì bất hợp pháp.) Nếu câu trả lời của bạn là "Có, ngoại trừ ...", vui lòng chọn "Khác/Other" và hãy cho chúng tôi biết các vật tư hoặc cửa hàng tạp hóa cụ thể mà bạn không thoải mái khi mua / giao hàng./(We will not ask anyone to buy or deliver anything illegal.) If your answer is "Yes, except..." please select Other and list the specific supplies or groceries you are uncomfortable buying / delivering.
Bạn sống ở thành phố / khu phố nào?/What city / neighborhood do you live in?
Bạn muốn GIAO HÀNG cho những khu phố nào?/What neighborhoods would you prefer to DELIVER to?
Các khu phố được liệt kê từ phía nam đến phía bắc. Nếu bạn đang ở / gần Tacoma, hãy liên hệ với Tacoma Mutual Aid Collective (TMAC) tacomamututalalccectiveective @ gmail để có cơ hội giúp đỡ ở đó./Neighborhoods are listed approximately south to north. If you are in/near Tacoma, contact the Tacoma Mutual Aid Collective (TMAC) tacomamututalaidcollective@gmail.com for opportunities to help out.
[Hình ảnh là bản đồ của các khu phố Seattle.]/[Image is a map of Seattle neighborhoods.]
[Hình ảnh là bản đồ của các khu phố Seattle.]/[Image is a map of Seattle neighborhoods.]
Bạn thường rảnh rỗi thời gian nào?/Generally, what times are you available?
Bạn cũng có thể để lại lịch trình ngày và thời gian cụ thể hơn trong hộp "Other/Khác."
Bạn nói ngôn ngữ nào? Bạn có thể giúp chúng tôi dịch văn bản không? Bạn có thể diễn giải một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại không?/What languages do you speak? Are you able to help us translate writing? Could you interpret a conversation in person or by phone? *
Điều này bao gồm ngôn ngữ nói và / hoặc ngôn ngữ ký hiệu./This includes spoken and/or sign languages.
[Hình ảnh là một tập hợp các bong bóng lời nói có từ "Xin chào!" bằng nhiều ngôn ngữ.]/[Image is a collection of multi-colored speech bubbles that say "Hello!" in many languages.]
[Hình ảnh là một tập hợp các bong bóng lời nói có từ "Xin chào!" bằng nhiều ngôn ngữ.]/[Image is a collection of multi-colored speech bubbles that say "Hello!" in many languages.]
Bạn có bất kỳ nhu cầu tiếp cận nào bạn muốn chia sẻ, hoặc cần bất cứ điều gì khác để cảm thấy an toàn khi cung cấp giao hàng không?/Do you have any accessibility needs you want to share, or need anything else to feel safe providing deliveries?
Bạn có những kỹ năng gì?/Do you have other skills you would be willing to provide?
Trong tương lai gần, chúng tôi đang xem xét mở rộng các loại hỗ trợ lẫn nhau mà chúng tôi cung cấp. Chúng có thể bao gồm vận chuyển, hỗ trợ cảm xúc, hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em, dắt chó đi dạo, nuôi thú cưng, v.v. Xin lưu ý chi tiết về khả năng truy cập của bạn, ví dụ:  bạn có thể không dùng mùi thơm  (http: // thinkb Beforeyoustink.com/howtogofragrancefree.html) không? Bạn có xe hơi mà có thể sử dụng xe lăn?/In the near future, we are considering expanding the types of mutual aid we offer. These might include transportation, emotional support, household assistance, childcare, dog walking, petsitting, etc. Please note access details when possible, like: are you able to be scent-free (http://thinkbeforeyoustink.com/howtogofragrancefree.html)? Do you have a wheelchair accessible van?
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ thông tin, ý kiến, hoặc câu hỏi bổ sung?/Any additional specifications, comments, or questions?
Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã dành thời gian để điền vào đơn hỗ trợ! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong tương lai gần đây /Thank you again for taking time to fill out a support form! We will contact you in the near future.
Điều này xuất phát từ sự sáng chói, tình yêu và sự sáng tạo mà chúng ta dành cho nhau và mong muốn học hỏi từ những người thể hiện sự đoàn kết trên toàn cầu, bao gồm cả những người ở Vũ Hán, Trung Quốc, chúng tôi hướng đến việc xây dựng một chính trị tự chủ, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong một thời gian dài, chân trời đa thế hệ của sự phân rã, chống tư bản, nữ quyền, queer, và giải phóng khuyết tật.

Không ai là vô dụng

Đóng tất cả các nhà tù, trung tâm juvies và trại giam ngay bây giờ!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Drawing from the brilliance, love and creativity we have for each other and looking to learn from those showing solidarity globally, including those in Wuhan, China, we aim to cultivate a politics of autonomy, solidarity, and mutual aid within a long-term, multi-generational horizon of decolonial, anti-capitalist, feminist, queer, and disability liberation.

No body is disposable.

Close all prisons, jails, juvies and detention centers now!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy