จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
3 9 4 16 5 …… *
1 point
นักกีฬาออกกำลังกายแบบลุกนั่ง (sit – up) เป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของกล้ามเนื้อส่วนใด *
1 point
3 4 7 4 5 9 …… *
1 point
ข้อใดเป็นองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition)ที่มีมากที่สุด *
1 point
การถูกตีอย่างแรงที่หน้าผาก ตาหรือแก้ม มักจะทำให้เลือดคั่งในเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆ ดวงตา ผิวหนังจะเป็นสีคล้ำ และบริเวณนั้นจะบวม ผู้ปฐมพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดอาการบวม *
1 point
การออกกำลังกายด้วยวิธีใดช่วยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต *
1 point
ในการสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดี นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร *
1 point
ข้อใดจัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ *
1 point
สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้มากที่สุด *
1 point
เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน *
1 point
1 4 9 16 …… *
1 point
4 11 30 67 128 …… *
1 point
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงสามารถทำได้อย่างไร *
1 point
ข้อใดเป็นวิธีการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจได้ดีที่สุด *
1 point
การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหรครบทุก 5 หมู่ และออกกำลังกายด้วยการเดิน ข้อใดจะได้ประโยชน์มากที่สุด *
1 point
7 3 8 4 9 …… *
1 point
ในขณะเล่นกีฬา นักกีฬาใช้กล้ามเนื้อชนิดใดมากที่สุด *
1 point
วิธี Mammography คืออะไร *
1 point
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของนักกีฬาวิ่งระยะไกล ควรเป็นข้อใด *
1 point
เราสามารถตรวจอาการหมดสติของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ด้วยวิธีใด *
1 point
ข้อใดเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้มีการใช้สารเสพติดในชุมชนที่ได้ผลดีที่สุด *
1 point
การออกกำลังกายในข้อใดก่อให้เกิดอันตรายต่อกระดูกน้อยที่สุด *
1 point
บุคคลหนึ่งซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและมีการระบุไว้ที่หน้าห่อว่าบรรจุ 100 ใบ เมื่อเปิดออกนับพบว่ามีเพียง 65 ใบ กรณีนี้บุคคลดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด *
1 point
4.25 3.75 3.25 2.75 …….. *
1 point
ข้อใดเป็นค่านิยมที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม *
1 point
119 120 122 123 126 127 …… *
1 point
หากนักศึกษาผิดหวังในความรัก และกำลังจะสอบในสัปดาห์หน้า สิ่งแรกที่นักศึกษาพึงปฏิบัติคือข้อใด *
1 point
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรู้จักตนเองและการยอมรับผู้อื่น *
1 point
หากนักศึกษาช่วยคนขึ้นมาจากการจมน้ำ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด *
1 point
นางสาว ข ซื้อยาลดความอ้วนไปรับประทานแล้วไม่ได้ผลตามการโฆษณา ทำให้เกิดผลข้องเคียง จึงแจ้งให้ผู้ผลิตทราบเพื่อให้รับผิดชอบแต่ถูกปฏิเสธ ผู้ซื้อควรปฏิบัติอย่างไร *
1 point
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการมีภูมิต้านทานโรคของร่างกายคือข้อใด *
1 point
14 23 32 41 …….. *
1 point
1 2 4 7 ……... *
1 point
โรคของระบบการหายใจในข้อใด เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน *
1 point
อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด *
1 point
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้มทาบและกอดหลัง สามารถใช้กับผู้บาดเจ็บลักษณะใด *
1 point
เพราะเหตุใดคู่สมรสจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน *
1 point
สารเสพติดประเภทใดที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกับ “ยาไอซ์” *
1 point
ถ้านักศึกษาต้องการเป็นผู้มีสุขภาพดี นักศึกษาควรวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร *
1 point
ข้อใดเป็นอาการที่บ่งบอกว่านักศึกษากำลังประสบความเครียด *
1 point
ข้อความใดถูกต้องสำหรับวิธีการคุมกำเนิดแบบฉีดยา *
1 point
5 25 125 625 …… *
1 point
เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง *
1 point
640 160 40 10 …… *
1 point
ถ้าลืมรับประทานยาในมื้อหนึ่งมื้อใดควรปฏิบัติอย่างไร *
1 point
เพราะเหตุใดผิวหนังกำพร้าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าจึงมีความหนามากที่สุด *
1 point
5 10 20 35 …….. *
1 point
1 3 9 27 …… *
1 point
รหัสนักศึกษา *
Your answer
เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่นักศึกษาต้องโทรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน *
1 point
สาเหตุสำคัญในการรักษาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคคือข้อใด *
1 point
หากเพื่อนพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลที่นักศึกษารู้จักและคุ้นเคยให้ฟัง นักศึกษาควรทำอย่างไร *
1 point
ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ *
1 point
หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร *
1 point
นักศึกษาชั้นปี *
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกาย *
1 point
การตรวจหาโรคเบาหวานแพทย์นิยมตรวจวินิจฉัยจากสิ่งใด *
1 point
นางสาว ก มีอาชีพเป็นพนักงานขายของหน้าร้าน มีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นางสาว ก ควรมีวิธีดูแลระบบทางเดินปัสสาวะที่ถูกต้องอย่างไร *
1 point
ข้อใดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม *
1 point
1 2 9 64 …… *
1 point
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สุด *
1 point
2 3 5 8 12 ……. *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. Report Abuse - Terms of Service