แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจตามความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
2. ได้รับบริการตรงความต้องการและเป็นประโยชน์ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
3. มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
4. สถานที่ให้บริการสวยงาม และเป็นระเบียบ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆบริการอย่างเพียงพอ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการให้บริการ หรืออยากให้มีสิ่งใดบริการเพิ่มเติม
Your answer
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy