ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Impact Venture Clinic
IMPACT VENTURE CLINIC
คลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

📅 วันที่จัดกิจกรรม :
CLINIC #01 วันที่ 21 พ.ค. 2563
CLINIC #02 วันที่ 04 มิ.ย. 2563
CLINIC #03 วันที่ 11 มิ.ย. 2563
CLINIC #04 วันที่ 09 ก.ค. 2563
CLINIC #05 วันที่ 16 ก.ค. 2563

📅 วันที่ปิดรับสมัคร
ก่อนเวลาจัดกิจกรรม 7 วัน
ทีมงานจะตรวจสอบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและ ติดต่อกลับไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม

✔️คำแนะนำในการสมัคร
- ระบบรับสมัครจะบันทึกและส่งข้อมูลที่คุณกรอกมาในแบบฟอร์มนี้กลับไปให้ทาง e-mail กรุณากรอก e-mail ที่สะดวกให้ทีมงานติดต่อกลับ
-ใบสมัครมีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลองค์กรหรือโครงการ และ ส่วนข้อมูลผู้ร่วมก่อตั้งหรือเจ้าของโครงการ ใช้เวลากรอกข้อมูลประมาณ 30 นาที
- ระบบรับสมัครไม่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้ในกรณีที่ยังกรอกไม่เสร็จ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากคุณไม่สะดวกพิมพ์คำตอบทั้งหมดในครั้งเดียว ทีมงานขอแนะนำให้คุณพิมพ์คำตอบลงในโปรแกรมพิมพ์เอกสารอื่นๆ ก่อน หลังจากนั้นจึงคัดลอกมาวางในใบสมัครภายหลัง
- หลังจากทีมงานได้อ่านใบสมัครของท่านแล้วจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสมัครและนัดหมายรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป
- หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ snowball.rise.impact@gmail.com

✔️หมายเหตุ:
- กิจกรรมนี้จัดแบบออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม Zoom
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการไม่สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- กำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.riseimpact.co/snowball
Email address *
PART 1: ข้อมูลองค์กร / โครงการ
ชื่อองค์กร / โครงการ *
แนะนำองค์กร / โครงการโดยสรุป (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร) *
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงการเพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าใจทีมได้อย่างรวดเร็ว เช่น มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาอะไร ด้วยวิธีอะไร ซึ่งแตกต่างหรือดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร ปัจจุบันโครงการทำไปถึงตรงไหน กำลังจะพัฒนาอะไรต่อ
ความท้าทายในสังคมที่องค์กรกำลังแก้ไข จัดอยู่ในหมวดใด *
เลือกหมวดที่ใกล้เคียงที่สุด ท่านสามารถอธิบายเพิ่มได้ในคำถามข้อถัดไป หรือหากไม่มีหมวดใดใกล้เคียง กรุณาเลือก อื่นๆ พร้อมระบุ
อธิบายสถานการณ์ของปัญหา : ทำไมปัญหานี้จึงสำคัญสำหรับคุณและสำหรับสังคม (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร) *
เช่น ปัญหามีความรุนแรงอย่างไร หากปัญหาไม่ถูกแก้ไขจะเกิดผลอย่างไร เหตุผล/แรงผลักดันที่ทำให้ท่านต้องการแก้ไขปัญหา หรือเห็นโอกาสในการจัดการให้มีผลที่ดีขึ้น คืออะไร
อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา : องค์กรของคุณทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร) *
เช่น แนวคิดของคุณคืออะไร แก้ปัญหาได้อย่างไร ดีกว่าหรือมีความแตกต่างจากวิธีการที่มีอยู่เดิมอย่างไร
อธิบายแนวคิดโมเดลธุรกิจ : องค์กรของคุณมีลูกค้าเป็นใคร มีวิธีการหารายได้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร) *
องค์กร/โครงการของคุณมีโมเดลธุรกิจเป็นอย่างไร มีวิธีหารายได้จากแนวคิดในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไรเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ท่านสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าสินค้าบริการ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าแฟรนไชส์ เป็นต้น ลูกค้าของคุณคือใคร
ปัจจุบัน ท่านได้ทำขั้นตอนใดมาบ้างแล้วเพื่อเริ่มแก้ปัญหา
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
สถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการเป็นอย่างไร *
เช่น สิ่งที่โครงการทำอยู่ แผนการทำงานต่อไป ปัญหาอุปสรรคของท่านคืออะไร
ประเด็นสำคัญที่ต้องการคำปรึกษาหรือการสนับสนุน คือเรื่องอะไรจาก 4 หัวข้อนี้ Impact / Market / Team / Money และเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยว่าเป็นอย่างไร *
Social Innovation Funding : คุณสนใจเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก NIA *
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแนะนำองค์กร/โครงการ ของคุณให้ทีมงานรู้จักมากขึ้น เช่น Social Lean Canvas / Business Model Canvas / Impact Value Chain / website / facebook page / company profile / video clip / เป็นต้น
เพื่อให้ทีมงานสามารถทำความเข้าใจองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว กรุณาระบุเป็น URL Link ทีมงานจะสามารถกดเข้าไปดูได้ทันที
PART 2: ข้อมูลของผู้ประกอบการและทีมงาน
ความคาดหวังของคุณและองค์กร ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม Impact Venture Clinic *
ความคาดหวัง สิ่งที่คิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม และที่ต้องการบอกทีมงาน
คุณสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในช่วงเวลาใด *
เลือกกิจกรรมที่คุณสะดวกเข้าร่วม หรือระบุช่วงเวลาอื่นๆ ที่คุณสะดวกสำหรับนัดหมาย
Required
ลักษณะองค์กรหรือทีมในปัจจุบัน *
เริ่มต้นองค์กร / โครงการตั้งแต่เมื่อไหร่? *
เช่น เมษายน พ.ศ. 2560
จำนวนสมาชิกหลักในองค์กร / ทีม *
ตัวแทนองค์กร / ผู้ประสานหลักในการร่วมกิจกรรม *
ชื่อ-นามสกุล และ บทบาทในองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ *
รู้จักโครงการ Snowball ได้อย่างไร *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy