Formulari d'inscripció Mentories en Màrqueting Digital - Empreses entorn rural
Les Mentories en Màrqueting digital van dirigides a 6 PIMEs, preferentment de municipis de l'entorn rural de la comarca del Bages.
Delimitació d'aquest àmbit: nombre d’habitants d’acord amb el padró municipal. Segons aquest criteri, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) defineix els municipis menors de 2.000 habitants com a petits municipis rurals. Aquesta actuació va dirigida als següents municipis rurals: Gaià, Talamanca, Mura, Marganell, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Rajadell, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Fonollosa.

L'actuació s'emmarca en el projecte Bages Treball, Talent i Tecnologia, impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, la resta de municipis de la comarca i la Diputació de Barcelona.

Programa informatiu: https://ja.cat/ufflM 

Obertura de la convocatòria: 20 de juliol de 2022

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom de la vostra empresa *
Nom del representant de l'empresa *
DNI del representant *
Càrrec *
CIF Empresa *
Correu Electrònic *
Ser una Pime, segons definició continguda en l’annex 1 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, o autònom. *
Required
No trobar-se afectada per la prohibició a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003 de Subvencions. *
Required
Tenir domicili social i/o centre de treball (IAE) en algun dels municipis de l'entorn rural de la Comarca del Bages. Indiqui el municipi. *
Trobar-se al corrent d’obligacions tributàries i de la seguretat social. *
Required
Complir la norma de mínimis (Reglament UE 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013). *
Required
Disposar de domini web operatiu. Indiqui si us plau el seu domini web *
Declaro que les dades consignades són certes i que, em comprometo, si el Consell Comarcal del Bages ho requereix, a aportar aquells documents que siguin pertinents per a la seva acreditació. *
Required
PROTECCIÓ DE DADES
Al Consell Comarcal del Bages tractem les dades de caràcter personal segons s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i a l’article 11 de la LOPDGDD us informem de les següents dades: Responsable del tractament: Consell Comarcal del Bages NIF P5800009B, carrer de la Muralla de Sant Domènec, 24 Manresa - BCN Tel. 936930350. Finalitat del tractament: actuació de Mentories en Màrqueting Digital, en el marc del projecte Bages.TTT.  Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Legitimació: El compliment d’una missió d’interès públic. Destinataris: Les seves dades seran tractades pel Consell Comarcal del Bages, per col·laboradors i prestadors de serveis. Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l'adreça de correu: contacte@ccbages.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. Per a més informació: www.ccbages.cat/legal/?highlight=avis%20legal.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy