การลงทะเบียนเพื่อสำรวจความต้องการในการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย
การลงทะเบียนสำหรับพี่น้องชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

• เข้ารับการกักตัว 14 วัน โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ หรือหากเลือกโรงแรมกักตัวเอง (Alternative State Quarantine – ASQ) จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 27,000-220,000 บาท

• ท่านต้องสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ได้ และใช้อีเมลได้ เพราะสถานทูตจะส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ให้ท่านทางอีเมล

• หากท่านมีความจำเป็นอย่างต้องกลับประเทศไทย เช่น มาพำนักอยู่ที่สวีเดน/ลัตเวียระยะสั้นและวีซ่าจะหมดไม่สามารถต่ออายุได้แล้ว เป็นคนป่วยที่ต้องรักษาที่ประเทศไทย หรือมีบุพการีป่วยหนักหรือเสียชีวิต หรือต้องกลับไปทำธุรกรรมเร่งด่วน ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรอคิวกลับเที่ยวบินพิเศษ โดยเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษสถานทูตจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล (กรุณากรอกอีเมลของท่านให้ถูกต้อง)

• กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วน และในตอนท้ายสุดโปรดเลือกรูปภาพให้ถูกต้อง (อาจเต้องเลือกมากว่า 1 รูป)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
กรอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล ที่ระบุตามหนังสือเดินทางไทย
เบอร์โทรศัพท์ *
โปรดใส่เบอร์โทรที่สวีเดน /ลัตเวีย ที่สถานทูตสามารถติดต่อท่านได้ เช่น 0703123456
หนังสือเดินทางไทยเลขที่ *
การเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษจะต้องใช้หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเท่านั้น
หนังสือเดินทางไทยหมดอายุวันที่ *
การเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษจะต้องใช้หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเท่านั้น
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ในสวีเดน / ลัตเวีย *
ท่านประสงค์จะเดินทางออกจากจากสนามบินใด (สนามบินต้นทาง) *
สาเหตุ/ความจำเป็นในการกลับประเทศไทย *
วีซ่าหมดอายุ/ใกล้หมดอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ตกงาน/ขาดรายได้
ญาติป่วย
ญาติเสียชีวิต
ไปทำธุรกรรม
พระสงฆ์
เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
อื่นๆ
เลือกเหตุผล
โปรดอธิบายสาเหตุในการกลับประเทศไทย ตามที่ท่านได้เลือกด้านบน *
อย่างเช่น วีซ่าหมดวันที่เท่าไร เรียนจบเมื่อใด ญาติป่วยเป็นอะไร ไปทำธุรกรรมใด หรือกลับด้วยเหตุผลอื่นใด
ท่านประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนใด *
Required
วันที่ท่านเดินทางมาถึงสวีเดน / ลัตเวีย ครั้งล่าสุด *
MM
/
DD
/
YYYY
ท่านเดินทางมาที่สวีเดน /ลัตเวีย ด้วยสาเหตุอะไร
Clear selection
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย *
ยอมรับ
ดิฉัน/ผมได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวด้านบนทุกข้อ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy