Anketa o zadovoljstvu z delom OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in vrtcem pri OŠ Pišece
Prosimo, označite skupino ali razred, ki ga obiskuje vaš otrok. *
Če imate v šoli in vrtcu več otrok, označite vse ustrezne razrede.
Required
S storitvami zavoda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece sem zadovoljen/na
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Informiranje o storitvah, programih, dogodkih, novostih je dovolj dostopno.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Informiranje o storitvah, programih, dogodkih in novostih so dovolj ažurne.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Prosimo, vpišite vaše predloge za izboljšanje informiranja staršev o izvajanju dejavnosti v šoli in vrtcu.
S strani šole in vrtca sem redno seznanjen/a z vsem, kar vpliva na dobro počutje mojega otroka.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
S strani šole in vrtca sem redno seznanjen/a z vsem, kar vpliva na uspešnost mojega otroka.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Informacije s strani šole in vrtca so redne, razumljive in natančne.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
S sodelovanjem predstavnikov ustanoviteljice Občine Brežice v svetu zavoda pri reševanju aktualnih problemov v zavodu OŠ Pišece sem zadovoljen/na.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Pripombe in predloge glede dela šole in vrtca lahko učinkovito posredujem preko svojih predstavnikov v svetu staršev.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Menim, da vodstvo šole in vrtca moje pobude in predloge obravnava.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Menim, da dobim ustrezne povratne informacije o obravnavi mojih pobud in predlogov.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Šola in vrtec si prizadevata zagotoviti učencem in otrokom čim boljše pogoje za pouk in vrtčevske dejavnosti.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Menim, da šola in vrtec pripravljata in organizirata zanimiva in kakovostna predavanja za starše.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Označite vrsto dejavnosti, ki se je kot starš najraje oziroma najpogosteje udeležujete.
Možno je izbrati več odgovorov. V primeru, da kakšna dejavnost ni zapisana jo dopišite v rubriko drugo.
Prosimo, napišite vaše predloge in teme za predavanja na roditeljskih sestankih.
Za varnost mojega otroka je v vrtcu in šoli dobro poskrbljeno.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Kaj je po vašem mnenju posebej dobro v šoli in vrtcu?
Kaj bi bilo po vašem mnenju v šoli in vrtcu v prihodnje nujno spremeniti, izboljšati ali uvesti?
Šolska kuhinja pripravlja kvalitetno in okusno hrano.
1 pomeni - se ne strinjam; 4 pomeni - se popolnoma strinjam
Ali vaš otrok doma zajtrkuje?
Ali ste seznanjeni z jedilnikom v šoli oz. v vrtcu?
Menite, da je vašemu otroku ponujena dovolj raznolika hrana?
Menite, da prehrana v šoli in vrtcu ustreza kriterijem zdrave prehrane?
Prosimo, vpišite vaše predloge, mnenja, pobude glede prehrane.
Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service