แบบตอบรับงานเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Thailand Digital Tourism : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วย Big Data”
ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้ว
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service