แบบสอบถามพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ GE Application
คำชี้แจง : เนื่องด้วยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะขอทราบความพึงพอใจการดำเนินงานการใช้งาน ระบบ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกช่องคำตอบ ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานะ
แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกในการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความครบถ้วนของเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ขนาดและสีของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
แอพพลิเคชั่นมีรูปแบบที่ทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกในการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในความเร็วของในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นมากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms