Hatásvizsgálat TAMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0019

Kutatásunk célja a TAMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0019-es kódszámú "Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar Megyében" című projekt keretében egy általános felmérés végzése. Kérdőívünk kitöltésével segíthet abban, hogy kiderüljön, a lakosság milyen információkkal rendelkezik az áldozatsegítés témakörében.
A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen, az adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, utólagos beazonosításra nem alkalmas.
Köszönjük, hogy részt vesz a kutatásunkban, és válaszaival segíti munkánkat!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ön szerint segítené-e a közbiztonság fenntartását az állandó rendőri jelenlét? 
  Ön szerint segítené-e a közbiztonság fenntartását az állandó polgárőri jelenlét?
  Ismer-e helyi rendőrt?
  Ismer-e helyi polgárőrt?
  Fordult-e valaha a Rendőrséghez segítségért?
  Fordult-e valaha a Polgárőrséghez segítségért?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Bűncselekmény
  Katasztrófa
  Baleset
  Családon belüli bántalmazás
  Szemtanú
  Please enter one response per row

  Az alábbi három kérdést CSAK abban az esetben töltse ki, ha a fenti kérdések közül valamelyikre igennel válaszolt!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Az állami kárenyhítés minden bűncselekmény típus esetén megállapítható támogatási forma
  A magyar állampolgár áldozat jogosult lehet azonnali pénzügyi segélyre a sérelmére külföldön elkövetett bűncselekmény miatt
  Az azonnali pénzügyi segélyt a bűncselekmény elkövetésétől számított 5 munkanapon belül lehet igényelni
  Áldozatsegítő támogatást az áldozatsegítő szolgálattól csak a bűncselekmény sértettje kérhet
  A kárenyhítés iránti kérelmet adatlapon kell előterjeszteni
  Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek
  Az áldozat tájékoztatásért és érdekérvényesítése elősegítéséért bármely áldozatsegítő szolgálathoz fordulhat.
  Az áldozatsegítésre létrejött civil szervezetek, szinte mindenféle bűncselekmény áldozatának nyújtanak szolgáltatásokat
  A családon belüli erőszak hatása hosszú távon már elenyésző
  A nők gyakrabban válnak áldozatokká, mint a férfiak
  Magas a lappangás a nemi bűncselekmények körében
  A családon belüli erőszakot elszenvedett gyermekek magukat kevéssé szerethetőnek gondolják, sebezhetők, indulataikat maguk ellen fordítják
  A traumák földolgozásához speciális képzettségű szakember segítsége szükséges
  Az időskorúak száma ma Magyarországon eléri a 3 milliót
  A bűncselekmények speciális áldozatai a gyermekek, a nők és az idős emberek
  A partner általi bántalmazás a nők elleni erőszak fogalomkörébe tartozik
  Magyarországon a prostitúció bűncselekmény
  Az áldozati megkérdezések adatai szerint a sértetté váltak körében a nők a hivatalos statisztikához képest magasabb arányban szerepelnek
  A gyermekbántalmazás 80 százaléka családon belüli
  Please enter one response per row