Bemötande i vården
Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv
1: INOM HIVVÅRDEN
Följande frågor gäller bemötandet inom hivvården eller infektionsvården (möten med infektionsläkare, kuratorer och sköterskor på t.ex. infektionsmottagningen eller Venhälsan) i Sverige.
Mot bakgrund av dina egna erfarenheter, hur skulle du säga att bemötandet har varit inom hivvården?
Mycket dåligt bemötande
Mycket bra bemötande
Ev. kommentar:
Your answer
2: PÅ VÅRDCENTRALEN
Följande frågor gäller bemötandet du fått på vårdcentralen eller husläkarmottagningen i Sverige, efter att du fick din hivdiagnos. Hoppa över denna fråga om du inte varit på någon vårdcentral efter att du fick din hivdiagnos.
Mot bakgrund av dina egna erfarenheter, hur skulle du säga att bemötandet har varit på vårdcentralen/hos husläkaren?
Mycket dåligt bemötande
Mycket bra bemötande
Ev. kommentar:
Your answer
Har du varit öppen med att du har hiv när du varit på vårdcentralen?
Ev. kommentar:
Your answer
3: INOM DEN PRIVATA VÅRDEN
Följande frågor gäller bemötandet du fått i icke-offentligt finansierat vård (t.ex. kliniker som utför estetiska operationer) i Sverige, efter att du fick din hivdiagnos. Hoppa över denna fråga om du inte alls varit hos någon privat mottagning eller om du inte varit hos någon privat mottagning efter att du fick din hivdiagnos.
Mot bakgrund av dina egna erfarenheter, hur skulle du säga att bemötandet har varit inom den privata vården?
Mycket dåligt bemötande
Mycket bra bemötande
Ev. kommentar:
Your answer
Har du varit öppen med att du har hiv när du varit i kontakt med den privata vården?
Ev. kommentar:
Your answer
4: INOM TANDVÅRDEN
Följande frågor gäller bemötandet du fått i samband med tandvård (offentlig eller privat finansierad) i Sverige, efter att du fick din hivdiagnos. Hoppa över denna fråga om du inte varit hos tandläkaren efter att du fick din hivdiagnos.
Mot bakgrund av dina egna erfarenheter, hur skulle du säga att bemötandet har varit inom tandvården?
Mycket dåligt bemötande
Mycket bra bemötande
Ev. kommentar:
Your answer
Har du varit öppen med att du har hiv när du varit hos tandläkaren?
Ev. kommentar:
Your answer
5: INOM MÖDRAHÄLSOVÅRDEN/FÖRLOSSNINGSVÅRDEN
Följande frågor gäller bemötandet du fått i samband med graviditet och förlossning i Sverige, efter att du fick din hivdiagnos. Hoppa över denna fråga om du inte alls varit i kontakt med mödrahälsovården/förlossningsvården eller om du inte varit i kontakt med mödrahälsovården/förlossningsvården efter att du fick din hivdiagnos.
Mot bakgrund av dina egna erfarenheter, hur skulle du säga att bemötandet varit inom mödrahälsovården/förlossningsvården?
Mycket dåligt bemötande
Mycket bra bemötande
Ev. kommentar:
Your answer
Har du varit öppen med att du har hiv när du varit i kontakt med mödrahälsovården/förlossningsvården?
Ev. kommentar:
Your answer
6: ERFARENHET AV DISKRIMINERING
Med diskriminering menas här att man missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med ens hivstatus.
Bedömer du att du blivit utsatt för diskriminering inom vården på grund av din hivstatus?
Om ja: inom vilken del av vården har du utsatts för diskriminering?
Anmälde eller rapporterade du diskrimineringen?
Om du anmälde eller rapporterade diskrimineringen: till vem gjorde du det? (t.ex. Diskrimineringsombudsmannen, mottagningen, landstinget)
Your answer
Ev. kommentar:
Your answer
7: BAKGRUND
Hur gammal är du?
Var bor du?
Här kan du lämna andra kommentarer eller åsikter till Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Posithiva Gruppen. Report Abuse - Terms of Service