แบบทดสอบกลางภาคเรียน 1/2562 วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ง20265) - ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
- แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 35 คะแนน
ชื่อ - นามสกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
ตอนที่ 1 แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. คำว่า “เว็บเพจ” มีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุด *
1 point
2. ข้อใดหมายถึงกลุ่มของหน้าเว็บเพจที่สร้างไว้เพื่อนำเสนอข้อมูลร่วมกัน *
1 point
3. การที่เราสามารถรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ของเว็บเพจตามข้อใด *
1 point
4. การที่เรารับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และสนทนาต่างๆ เป็นประโยชน์ของเว็บเพจข้อใด *
1 point
5. ข้อใดถือได้ว่าเป็นประโยชน์ของเว็บเพจ *
1 point
6. ข้อใด คือ URL (Uniform Resource Locator) *
1 point
7. โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ โดยพื้นฐานแล้วใช้โปรแกรมใด *
1 point
8. ข้อใดเป็นการออกแบบเว็บเพจ *
1 point
9. ขั้นตอนแรกของการสร้างเว็บไซต์ คือข้อใด *
1 point
10. ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเว็บไซต์ คือข้อใด *
1 point
11. เว็บ 3.0 มีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุด *
1 point
12. ข้อใดคือเว็บบราวเซอร์ *
1 point
13. ภาษาหลักที่ใช้สร้างเว็บเพจคือข้อใด *
1 point
14. เว็บ 1.0 มีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุด *
1 point
15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษา HTML *
1 point
16. ข้อใดคือส่วนที่ใส่เนื้อหาเว็บเพจและแสดงผลที่เว็บบราวเซอร์ *
1 point
17. แท็ก <title>…</title> อยู่ภายในแท็กใด *
1 point
18. HTML เป็นตัวอักษรย่อมาจากคำใด ? *
1 point
19. ภาษา HTML แบ่งเป็น 2 ส่วนตามข้อใด *
1 point
20. ข้อใดกำหนดค่าแอททริบิวท์ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
21. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ใช้คำสั่งใด *
1 point
22. การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ใช้คำสั่งใด *
1 point
23. จัดวางข้อความให้อยู่กึ่งกลางใช้คำสั่งใด *
1 point
24. การสร้างเส้นคั่นแนวนอนใช้คำสั่งใด *
1 point
25. แท็กที่กำหนดหมายเหตุเตือนความจำคือข้อใด *
1 point
26. กำหนดเส้นคั่นหน้าแนวนอนกว้าง= 20% หนา= 40 ข้อใดกำหนดถูกต้อง *
1 point
27. ข้อใดไม่ใช่แอททริบิวท์กำหนดคุณสมบัติเส้นคั่น *
1 point
28. ข้อใดเป็นแอททริบิวท์กำหนดตำแหน่งเส้นคั่น *
1 point
29. แอททริบิวท์ noshade กำหนดสิ่งใดในแท็ก <hr> *
1 point
30. กำหนดข้อความให้ขึ้นย่อหน้าใหม่และอยู่ชิดด้านขวา ข้อใดใช้คำสั่งได้ถูกต้อง *
1 point
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์จากคำตอบหลายตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
31) <b>…</b> *
1 point
32) <i>…</i> *
1 point
33) <u>…</u> *
1 point
34) <font size=”7”>โชคดีในการสอบ</font> *
1 point
35) <font face=”Angsana New”>ตอบถูกแน่ๆ</font> *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse