Reliģiozitātes saistība ar uztverto darba stresu un subjektīvās veselības rādītājiem
Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā reliģiozitātes izjūta ietekmē uztverto darba stresu un subjektīvās veselības rādītājus. Aptauja ir anonīma un personīgo datu konfidencialitāte ir garantēta. Sniegtās atbildes tiks izmantotas bakalaura darbā apkopotā veidā.
Dzimums *
Vecums *
Izglītība *
Darba ilgums organizācijā *
Reliģiozā piederība *
Tām situācijām, kas jums šķiet saspīlētākas nekā standarta piedāvātais variants (Jautājums Nr.1. - Uzdevums veikt nepatīkamus pienākumus), atzīmējiet ciparu, kurš ir lielāks nekā „5". Ja Jums šķiet, ka situācija ir mazāk saspīlēta nekā standarta piedāvātais variants (Jautājums Nr.1. - Uzdevums veikt nepatīkamus pienākumus), atzīmējiet ciparu, kas ir mazāks nekā „5”. Situācijām, kas pēc Jūsu domām rada tādu pašu stresa daudzumu kā UZDEVUMS VEIKT NEPATĪKAMUS PIENĀKUMUS, atzīmējiet ar ciparu „5”. Atbilžu varianti ir no 1 (zems saspīlējuma līmenis) līdz 9 (ļoti augsts saspīlējuma līmenis) Ar darbu saistītas stresa situācijas: *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UZDEVUMS VEIKT NEPATĪKAMUS PIENĀKUMUS
Virsstundu darbs
Trūkst iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm
Jaunu vai nezināmu pienākumu veikšana
Darba biedri nedara savu darbu
Nepietiekams vadītāja atbalsts
Jātiek galā ar krīzes situācijām
Trūkst atzinības par labu darbu
Izpildāmie darbi neietilpst darba aprakstā
Nepiemērota vai sliktas kvalitātes aprīkota darba vieta
Paaugstinātas atbildības uzdevums
Bezdarbības periodi
Grūtības sastrādāties ar vadītāju
Jāpiedzīvo negatīva attieksme pret organizāciju
Nepietiekams personāls, lai adekvāti veiktu uzdevumu
Tūlītēju lēmumu pieņemšana kritiskos brīžos
Personisks apvainojums no klienta vai kolēģiem
Nav iespēju piedalīties svarīgu lēmumu pieņemšanā
Neatbilstošs atalgojums
Sacenšanās par paaugstinājumu
Slikta vai neadekvāta vadīšana
Trokšņaina darba vide
Bieži tiek traucēts darbs
Biežas pārmaiņas no garlaicīgām uz prasīgām darbībām
Pārmērīgs darbs ar „papīriem”
Termiņu ievērošana
Nepietiekams personīgais laiks (piemēram, kafijas pauzes, pusdienas laiks)
Izpildīt darbu citu darbinieku vietā
Uz darbu vāji motivēti darba kolēģi
Konflikti ar citām pārvaldēm, nodaļām utt.
Katrām ar darbu saistītām situācijām, kas ir uzskaitītas iepriekšējā jautājumu daļā, lūdzu, atzīmējiet aptuvenu dienu skaitu, cik ilgi Jūs personīgi esat piedzīvojis šo situāciju pēdējo 3 mēnešu laikā. Dariet to, atzīmējot katrai minētajai situācijai skaitli no „0” līdz „9+”. Atzīmējiet "0”, ja šī situācija nav notikusi pēdējo 3 mēnešu laikā, atzīmējiet „9+” katrai situācijai, kuru esat piedzīvojis 9 vai vairāk dienas pēdējo 3 mēnešu laikā. *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
UZDEVUMS VEIKT NEPATĪKAMUS PIENĀKUMU
Virsstundu darbs
Trūkst iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm
Jaunu vai nezināmu pienākumu veikšana
Darba biedri nedara savu darbu
Nepietiekams vadītāja atbalsts
Jātiek galā ar krīzes situācijām
Trūkst atzinības par labu darbu
Izpildāmie darbi neietilpst darba aprakstā
Nepiemērota vai sliktas kvalitātes aprīkota darba vieta
Paaugstinātas atbildības uzdevums
Bezdarbības periodi
Grūtības sastrādāties ar vadītāju
Jāpiedzīvo negatīva attieksme pret organizāciju
Nepietiekams personāls, lai adekvāti veiktu uzdevumu
Tūlītēju lēmumu pieņemšana kritiskos brīžos
Personisks apvainojums no klienta vai kolēģiem
Nav iespēju piedalīties svarīgu lēmumu pieņemšanā