ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอป่าติ้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แบบระบบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
คำชี้แจง
1.แบบลงทะเบียนนี้สร้างขึ้นเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยให้กรอกข้อมูลเบื้องต้น โดยผู้สมัคร จะต้องส่งหลักฐาน/เอกสารเพิ่มเติมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
👉 วุฒิเดิม
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
👉 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
👉 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี )
2. หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว แจ้งความประสงค์ ให้ครูไปรับเอกสาร ในเขตพื้นที่ ติดต่อ Facebook Fanpage : กศน.อำเภอป่าติ้ว ยโสธร
โปรดเลือก กศน.ตำบล ที่ประสงค์เรียน *เลือกใด้เพียง 1 ตำบล ตามภูมิลำเนา หรือความสะดวกในการเดินทางเพื่อพบกลุ่ม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy