Citová vazba a závislostní chování na internetu

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro mou Bakalářskou práci na téma: "Citová vazba a závislostní chování na internetu". Tento dotazník se skládá ze 3 částí (základní údaje, faktory závislostního chování a citová vazba), je zcela anonymní a zabere Vám přibližně 10minut.

Prosím Vás o nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku a předem Vám děkuji za spolupráci.

Studentka adiktologie 1. LF UK v Praze

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question