18. December
Der er en stærk sag for det argument at smart business fremover skal tage afsæt i en privacy by design tilgang, der forholder sig holistisk til omgangen med data.
Email address *
I hvor høj grad indgår data-etiske overvejelser i vores omgang med data - både i forhold til eksterne og interne interessenter?
I ringe grad
I høj grad
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.