Översyn av socialtjänstlagen - hot och möjligheter. Studiedag 20 maj 2015

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? Och hur tillämpas den i dag? En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk utredning om vår välfärdslagstiftning?
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question