แบบทดสอบการออกแบบและเทคโนฯ ม.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
พิมพ์ชื่อ-สกุล(เช่น ด.ช.พีระพันธ์ เสริมศิริ) *
Your answer
ระดับชั้น *
ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี *
ไอแพดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด *
ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็นของมนุษย์ *
ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ *
การประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference)เป็นเทคโนโลยีประเภทใด *
รถไถไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีประเภทใด *
ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมาเป็นผลิตภัณฑ์ *
ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ *
ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงผลผลิตมีความสมบูรณ์ตามความต้องการมากขึ้น *
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านใด *
ข้อใดเป็นการเลือกใช้วัสดุที่ ไม่เหมาะสม *
วัสดุในข้อใด แตกต่างไปจากพวก *
ถ้าต้องการผลิตเก้าอี้ที่มีสมบัติแข็งแรง ทนทาน ไม่นำไฟฟ้า เราควรเลือกใช้วัสดุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการในข้อใด *
การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด *
สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด *
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงานคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก *
การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด *
การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานมีความสัมพันธ์กับข้อใด *
การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้วพลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจมาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด *
ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ *
อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดแสงเสียงใดบ้าง *
ข้อใดคือความสำคัญของวัสดุ *
ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง *
ไม้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท ยกเว้น ข้อใด *
สิ่งของเครื่องใช้ใดที่ไม่ใช้กลไกล้อและเพลา *
สกรูเกลียวปล่อยมีลักษณะอย่างไร *
ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) *
กลไกล้อและเพลาสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ใดได้บ้าง *
เก้าอี้ที่ทำจากวัสดุใดทีมีความทนต่อสภาพอากาศ แต่เมื่อโดนแดดเป็นเวลานานจะทำให้วัสดุนั้นเปราะได้ง่าย *
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของไขควง *
ข้อใดคือลักษณะการใช้งานของสกรูและนอต *
ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการผ่อนแรงโดยนำหลักของ กลไกล้อและเพลามาใช้ประโยชน์ *
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนในชีวิตประจำวันเราคืออุปกรณ์ใด *
ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริงมีลักษณะตามข้อใด *
อุปกรณ์ไฟฟ้าใดที่สามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหมุนได้ *
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการวัด *
ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า *
ข้อใดไม่เป็นโลหะนอกกลุ่มเหล็ก *
ข้อใดคือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chomphraprachasan School. Report Abuse