Приступачност у услугама социјалне заштите
"Приступачност као предуслов за инклузију – ревизија приступачности социјалних сервиса за тражиоце азила у Републици Србији" - Пројекат има за циљ да на основу истраживања на терену утврдимо колико су услуге социјалне заштите у локалним заједницама приступачне особама са инвалидитетом, било да су тражиоци азила или домицилно становништво. Акција подразумева прикупљање информација кроз анкету, разговоре и обилазак, локација. Финални извештај ће презентовати налазе истраживања, као и препоруке за унапређење ситуације.

Акција се реализује у оквиру пројекта "IRIS NETWORKing - CSOs for protection sensitive migration management" финансиран од Европске уније и имплементиран од Иницијативе за развој и сарадњу (IDC) у партнерству са Arbeiter Samariter Bund из Србије, LIR CD из Федерације Босне и Херцеговине, La Strada из Северне Македоније, ARSIS из Тиране и SOS Podgorica из Црне Горе (https://www.facebook.com/irissnetwork/)

Молимо вас да нам помогнете у реализацији овог пројекта и одговорите на питања из ове анкете. Хвала унапред,
Удружење за ревизију приступачности
Email address *
Град/Општина *
Your answer
Адреса
Your answer
Контакт особа
Your answer
Контакт телефон и/или адреса електронске поште *
Your answer
Молимо вас да наведете услуге социјалне заштите које су доступне грађанима на територији коју покрива ваша организација/институција:
Your answer
Како се услуге социјалне заштите које пружате, финансирају (чекирајте све што се односи на ваш случај):
Где пружате услуге социјалне заштите (чекирајте све што се односи на ваш случај):
Да ли у вашој средини делују организације особа са инвалидитетом и да ли сарађујете са њима на тему унапређења приступачности? Ако можете, наведите активности на унапређењу приступачности у које је ваша организација/институција била директно или индиректно укључена (самостално или у сарадњи са организацијама особа са инвалидитетом).
Your answer
Колико често имате кориснике/кориснице са специфичним потребама за приступачношћу (чекирајте одговоре на скали за сваку категорију) *
никада или врло ретко
ретко када
понекад
често
веома често
особе са потешкоћама у кретању (укључујући и родитеље са малом децом
особе са оштећеним слухом
особе са оштећеним видом
Да ли у склопу својих активности, пружате услуге социјалне заштите и тражиоцима азила / мигрантима? Ако да - да ли сте у пракси имали неких отежавајућих околности?
Your answer
Да ли процењујете да вам је потребан приступачнији простор и ако да, да ли постоје препреке да до њега дођете (и које)?
Your answer
Молимо вас да оцените оценом од 1 (најнижа оцена) до 10 (највиша оцена) приступачност у вашој средини следећих категорија: *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
не знам
Услуге у јавним објектима (нпр. полиција, центар за социјални рад, административни центар, и сл.)
Услуге у приватним објектима (нпр. апотеке, ресторани, тржни центри и слично)
Физичку приступачност (колико су приступачни тротоари, пешачки прелази, паркови, улази у јавне објекте, објекти за јавну намену и слично)
Информације (да ли особе оштећеног слуха и/или вида могу лако да дођу до информација које их интересују)
Да ли можете да наведете примере добре праксе на пољу приступачности у вашој заједници?
Your answer
Да ли сте у прошлости били позивани на консултације око примене техничких стандарда приступачности приликом изградње/реконструкције објеката јавне намене?
Уколико постоји још нешто што би сте желели да наведете у контексту приступачности услуга социјалне заштите у вашој средини, а да није покривено упитником:
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.