סקר קב"טים קורונה - מאי 20
אבקש כי תמלא סקר זה מנקודת מבטך כקב"ט ברשות בה הנך עובד
Sign in to Google to save your progress. Learn more
שם הקב"ט-אפשרי אנונימי
שם הרשות אפשרי אנונימי
קדנציה של ראש העיר
Clear selection
גודל העיר בקמ"ר
כמות תושבים
מספר עובדים ברשות
מספר העובדים שנשארו לעבוד (לא יצאו לחופש )
מה אחוז האבטלה ברשות
חברות בנות המשיכו לעבוד
Clear selection
מספר עובדים במחלקת/אגף ביטחון
כפיפות מחלקת/ אגף הביטחון בעירייה
כמות העובדים שנשארו לעבוד באגף
ברשות קיימים המכלולים הבאים
סמן את כל המשפטים הרלוונטים
האם הופעלו מכלולים במצב זה ?
Clear selection
האם בוצעו הערכות מצב בראשות ראש העיר או מנכ"ל
Clear selection
תדירות הערכות מצב
Clear selection
האם התקיימו פורומים נוספים בעת חירום מעבר להערכות מצב (סמן את כל הרלוונטים )
האם חילקתם מזון
Clear selection
אם כן לכמה אנשים חילקתם
מי הגוף שהיה אחראי על חלוקת המזון
מה כמות התושבים שהיו זכאים ל למזון לאחר פתיחת "נוהל כספת " של הביטוח הלאומי
מי חילק את המזון(סמן את כל מי שהשתתף)
האם נפתח "קו חם" ברשות בנוסף למוקד העירוני
Clear selection
אם כן מה היו הנושאים שפנו לקו זה (סמן את כל הרלוונטים )
האם כתוצאה מהקו החם הרשות הקצתה תקציב נוסף  למזון
Clear selection
האם כתוצאה מהקו החם הרשות חלקה מנות נוספות
Clear selection
אם הרשות חילקה מנות נוספות דרך מי בוצעה החלוקה
אם כן מה היה התקציב
האם בוצע סקר בקרב אוכלוסיית העיר
Clear selection
אם כן איזה סקר
האם הוכנה תכנית של היום שאחרי
Clear selection
אם כן באיזה נושאים עסקה התכנית  (סמן מה שרלוונטי)
האם התכנית מביאה בחשבון את הגל הבא
Clear selection
האם רשת המתנסים (או רשת קהילה ) ביצעה פעולות ופעילויות כלשהם  בימי הקרונה
Clear selection
אם כן אלו פעולות/פעילויות
האם הופעלו עוגנים שכונתיים (מתנ"סים, ועדי שכונות , רובעים , מנהיגות מקומית , צוות חירום שכונתי ).
ממי הרשות המקומית קיבלה הנחיות  בנושא קורונה -(סמן  את כל הרלוונטים (
כיצד היית מגדיר את הקשר שלך מול משרד הפנים בימי הקורונה
Clear selection
כיצד היית מגדיר את הקשר שלך עם פקע"ר
Clear selection
כיצד היית מגדיר את הקשר שלך עם משרד הבריאות
Clear selection
כיצד היית מגדיר את הקשר שלך עם משרד הרווחה
Clear selection
כיצד היית מגדיר את הקשר שלך עם משרד החינוך
Clear selection
האם הרגשת בחוסר של גורם מתאם בין משרדי הממשלה
Clear selection
מי לדעתך אמור לתאם את המשבר
Clear selection
האם היקל"ר  בא לידי ביטוי
Clear selection
באלו נושאים- סמן את כל הרלונטים
באיזה מערכת וידאו קונפרנס השתמשתם
Clear selection
האם הופעלו שמרטפיות
Clear selection
לאיזה מסגרות ההופעלה
מי היו מפעילי השמרטפיות
האם העיריה טיפלה בבתי אבות
Clear selection
האם בתי האבות הם פרטיים או באחריות הרשות
Clear selection
כמה בתי אבות
האם הערייה עבדה בקפסולות (חלוקה ל 2 קבוצות )
Clear selection
האם חלק מהעובדים עבד מהבית
Clear selection
מה אחוז העובדים שעבדו מהבית
האם נרכש מיגון לעובדים (מסיכות פה אף ,ככפות)
Clear selection
האם היה חוסר בציוד מיגון
Clear selection
האם בתרחישי החירום בתיק החירום הרשותי קיים לכם תרחיש פנדמיה?
Clear selection
האם הייתה לכם תכנית להתמודדות עם פנדמיה ?
Clear selection
האם הפעלתם את התכנית
Clear selection
מה מספר המתנדבים שהופעל בתקופה זו
האם הופעלה לשכה להכוונת מתנדבים
Clear selection
האם יש לכם אפליקציה /תכנה להפעלת מתנדבים
Clear selection
באלו פעילויות עסקו המתנדבים ברשות חוץ מחלוקת מזון?
האם הופעלו מתנדבי נוער
Clear selection
אם כן באלו תחומים
3 דרכים שהיו הכי אפקטיביות להעברת מסרים לתושבים
בחר את האמצעים שהשמשתם
האם טלפנתם לקשישים שגרים ברשות המקומית
Clear selection
האם כרשות מקומית גייסתם תרומות לטובת משפחות נזקקות
Clear selection
מה סך התרומות  שגייסתם ?
האם השירות הפסיכולוגי החינוכי נתן מענה לתלמידים , עובדים  בתקופה זו ?
Clear selection
האם קיימתם ישיבה להפקת לקחים לתקופה זו ?
Clear selection
תודה לך על השתתפותך בסקר
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy