Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla nauczycieli SKS
Osoba do kontaktu:
Halina Rams - Specjalista ds. wolontariatu
501-316-271
wolontariat@sc.org.pl
Zapraszają Cię:
TERMIN
Imię i nazwisko *
Your answer
Miejscowość zamieszkania
Your answer
Adres szkoły, w której prowadzony ma być wolontariat *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Czy w Twojej szkole prowadzone są już działania o charakterze wolontarystycznym?
Będę się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu spoza Nowego Sącza *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020382 NIP: 737-18-71-649. 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w szkoleniu dla nauczycieli dotyczącym organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności, realizowanym w ramach projektu „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe oraz partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. 4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w projekcie Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpus Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”!”. 6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11, partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich serwisach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy