Пријава за учество во работни групи за изработка на национална стратегија за млади / Fletëparaqitje për pjesmarrje në grupe punuese  për strategjinë nacionale për të rinjtë
Sign in to Google to save your progress. Learn more

Име и презиме / Emri dhe mbiemri

*

Е-маил / E-maili

*

Место на живеење / Vendbanimi

*

Организација /Organizata 

Позиција / Pozita

Телефонски број / Numri i telefonit

Изберете тематски приоритет од Националната стратегија за млади / Zgjidhni prioritetin tematik nga Strategjia Nacionale për të Rinj

Која е Вашата мотивација за учество во селектираната група или групи? / Cili është motivimi juaj për pjesëmarrje në grupin ose grupet e pëzgjedhura?

Како ќе придонесете во процесот на креирање на Националната стратегија млади и во работните групи од ваш интерес?

Si do të kontribuoni në procesin e krijimit të Strategjisë Nacionale për të Rinj dhe në grupet  e punës nga interesi juaj?

Доколку бидам избран/а, се обврзувам дека ќе бидам присутен/на за целокупното времетраење на работните групи, учество на состаноци и патување надвор од моето место на живеење.

 

Nëse përzgjidhem, marr përsipër të jem i/e pranishëm/me gjatë gjithë kohëzgjatjes së grupeve të punës, duke marrë pjesë në takime dhe duke udhëtuar jashtë vendbanimit tim.

Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy