แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเศรษฐกิจภาคเหนือ” จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ของจังหวัดเชียงใหม่ และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภูมิภาค (Gross Regional Product: GRP) ของภาคเหนือ

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามด้วยความสัตย์จริง เพื่อที่ทางคณะผู้วิจัยจะสามารถนำข้อมูลของนักศึกษามาประเมินผลกระทบของการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่และภาคเหนือ

*หมายเหตุ: ข้อมูลของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
Email address *
กรุณากรอกอีเมลเพื่อติดต่อรับรางวัล ลุ้นรับฟรี !! Starbucks Card และบัตรชมภาพยนต์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy