TRAIN WITH BRAIN BUSINESS PROGRAM
Aby optymalnie przygotować ofertę szkoleniową dla Państwa firmy i pracowników, prosimy o wypełnienie danych w poniższej ankiecie. Pozwoli to nam na skonstruowanie optymalnego modelu szkolenia oraz warsztatów, tak by spełniały Państwa oczekiwania oraz przyniosły efekty w poprawie funkcjonowania zespołu i organizacji.
Email address *
DANE FIRMY
Proszę o podanie danych firmy zamawiającej szkolenie
Nazwa firmy *
Your answer
Branża *
Your answer
Strona internetowa firmy *
Your answer
Ilość pracowników *
Your answer
Numer NIP *
Your answer
Osoba do kontaktu *
Your answer
Nr telefonu - kontaktowy *
Your answer
ADRES
Adres głównej siedziby firmy
Ulica *
Your answer
Kod i miejscowość *
Your answer
MIEJSCE SZKOLENIA
Proszę o podanie informacji o miejscu szkolenia
Ulica *
Your answer
Kod i miejscowość *
Your answer
INFORMACJE O SZKOLENIU
Proszę o podanie propozycji terminu, godziny oraz liczby uczestników szkolenia
Termin szkolenia *
Your answer
Miejsce szkolenia *
Your answer
Czas trwania szkolenia (w godzinach) *
Your answer
Godzina rozpoczęcia szkolenia *
Time
:
Ilość uczestników szkolenia *
Your answer
Proszę opisać główne problemy, które powinny być poruszone podczas szkolenia. *
Your answer
Proszę ocenić funkcjonowanie zespołu w poniższych obszarach *
bardzo dobrze
dobrze
średnio
słabo
bardzo źle
komunikacja w zespole
komunikacja z klientem
organizacja pracy
zarządzanie zespołem
model sprzedaży
higiena pracy
wiedza i umiejętności
zaangażowanie
Proszę opisać charakterystykę zespołu, który będzie brał udział w szkoleniu. *
Your answer
Jakie są Państwa oczekiwania względem szkolenia pracowników. *
Your answer
Uwagi
Your answer
INFORMACJE
- rezerwacji wskazanego terminu po ustaleniu z wykonawcą należy dokonać maksymalnie do 2 miesięcy przed datą szkolenia,
- potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie płatności 50% ustalonej ceny szkolenia, na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku,
- pozostałe 50% ustalonej ceny należy dokonać maksymalnie do 2 tygodni przed datą szkolenia, na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku,
- w przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, a szkolenie może odbyć się w innym terminie po obustronnym ustaleniu nowej daty szkolenia,
- wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia.
- wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wyznaczonym terminie, w przypadku wystąpienia sytuacji losowych (choroba, śmierć bliskiej osoby); W zaistniałej sytuacji wykonawca zwraca wpłaconą kwotę lub ustala inny termin wykonania usługi.
KONTAKT DO WYKONAWCY
TRAIN WITH BRAIN
Waldemar Warchoł
tel: +48 721-145-821
e-mail: warchol.waldemar@gmail.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji, realizacji programu szkolenia oraz w celach marketingowych firmy Train With Brain z siedzibą w Racławice ul. akacjowa 58 B, 37-400 Nisko zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku Dz. U. nr 133 poz. 833. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. * *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms