คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการอบรม Online เนื้อหา DPT
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 พฤษภาคม 2562
เพื่อให้คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมออนไลน์ เนื้อหา DPT
ได้ตรงความสนใจของนักกายภาพบำบัด จึงขอสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อดังนี้
หัวข้อที่ 1“ปฐมเหตุของความเจ็บปวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด (A primer on pain for practicing physical therapy)”
The overall goal of this course is to supplement traditional instruction by providing content that allows the individual to gain a “transformed understanding” of pain consistent with Institute of Medicine guidelines.
หัวข้อที่ 2 “กลยุทธ์ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบำบัด (Leadership strategy to develop innovative physical therapy practice)”
The essentials of leadership development are critical to add value and insure
quality outcomes in clinical practice. This course encourages the built of personal leadership that starts from within, can be learned and is critical for all physical therapists to influence others and promote innovative change in practice.
หัวข้อที่ 3 “ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Medical Imaging in Rehabilitation)”
The interpretation and application of specialized medical imaging information to the rehabilitation patient. Musculoskeletal imaging is emphasized. This course strengthens physical therapist clinical expertise in comprehensive patient evaluation, diagnosis, treatment planning, and physician interaction
หัวข้อที่ 4“การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด(Screening of medical disorder for physical therapy)”
The ability to effectively differentially diagnose patients including the recognition of clinical manifestations that suggest physician contact is warranted regarding a patient/client’s health status. The patient screening components and the associated clinical reasoning processes necessary to more efficiently and effectively collect and evaluate the patient data. This course provides the application of medical screening principles and promotion of clinical decision-making using the case studies.
หัวข้อที่ 5“นวตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation in physical therapy: implementing value based system change in rehabilitation)”
Foundational elements of innovation and business case justification. How physical therapy practices have leveraged the ability to collect and aggregate data to change system processes.
อัตราค่าลงทะเบียน
หัวข้อที่ 1-4 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท/หัวข้อ
- สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว
(เฉพาะ 5 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนสมบูรณ์ จะได้รับส่วนลด จำนวน 500 บาท)

หัวข้อที่ 5 ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท/หัวข้อ
- สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว
(เฉพาะ 5 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนสมบูรณ์ จะได้รับส่วนลด จำนวน 300 บาท)

หมายเหตุ:จะเปิดการอบรมเฉพาะหัวข้อที่มีผู้สมัครตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
สนใจและสมัครเข้ารับการอบรม
สนใจสมัครเข้ารับการอบรม
ไม่สนใจ
หัวข้อที่ 1“ปฐมเหตุของความเจ็บปวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด (A primer on pain for practicing physical therapy)”
หัวข้อที่ 2 “กลยุทธ์ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบำบัด (Leadership strategy to develop innovative physical therapy practice)”
หัวข้อที่ 3 “ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Medical Imaging in Rehabilitation)”
หัวข้อที่ 4“การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด(Screening of medical disorder for physical therapy)”
หัวข้อที่ 5“นวตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation in physical therapy: implementing value based system change in rehabilitation)”
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (ตัวอย่าง ก.xxxxx)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
สถานที่ทำงาน
Your answer
E-mail
Your answer
*** ทั้งนี้ หากโครงการได้รับอนุมัติแล้ว จะจัดส่งข้อมูลให้ทาง E-mail ค่ะ ***
"คณะกายภาพบำบัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจนี้"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms