Påmelding landsmøtet 2020 Norsk sangerforbund
Påmeldingen er bindende. Husk å avklare deltakelse med ditt kor eller distriktsledd før påmelding.

Landsmøtet er Norsk sangerforbunds øverste styrende organ, og avholdes hvert 3. år.
Det henvises til vedtektene for Norsk sangerforbunds § 04- Landsmøtet:
§04 - Landsmøtet
a. Landsmøtet består av landsstyret og representanter fra korene.
b. Landsmøtet skal som regel holdes hvert tredje år. Sted og dato skal fastsettes av landsstyret og kunngjøres minst 6 måneder i forkant.
c. Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det påkrevet eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Det bør innkalles med minst 1 måneds varsel. Kun de saker som er årsak til innkallingen kan behandles.
d. Korene har rett til å sende en representant for hvert påbegynt 25-talls medlemmer. Distriktsforbundene har rett til å sende en representant i tillegg til den valgte landsstyrerepresentanten. Observatører fra kor og distriktsforbund kan delta, med talerett, men uten stemmerett.
e. Representantenes reiseutgifter til landsmøtet skal fordeles likt mellom alle møtende representanter. Alle reiser skal foregå på rimeligste måte.
f. Forslag til landsmøtet må være kommet inn til forretningsutvalget minst 2 måneder før landsmøtet. Saksdokumenter skal sendes til korene og distriktsforbundene minst 1 måned før landsmøtet (inkludert valgkomiteens innstilling). Landsmøtet fatter endelig vedtak om dagsorden.
g. Benkeforslag kan kun tas opp til behandling når de har tilknytning til forslag som er satt fram på vanlig måte.
h. Beretning, regnskap, budsjett, handlingsplan, fastsettelse av kontingent og valg av representanter skal alltid stå på dagsorden.
i. Vedtektsendringer kan kun skje på landsmøtet og med minst 2/3 flertall.
j. Ved avstemming på landsmøtet gjelder alminnelig flertall.
k. Hver representant og hvert landsstyremedlem har 1 -en- stemme. En person har kun en stemme selv om personen innehar flere verv, og kan kun representere ett kor/distrikt.
l. Landsstyrets medlemmer kan ikke avgi stemme i saker slik at de fraskriver seg ansvar for vedtak de har vært med på som medlemmer av styret.
m. Valgkomiteen skal innkalles til landsmøtet. Komiteen skal begynne arbeidet minst ett år før landsmøtet.
n. Landsmøtet skal velge følgende representanter til forbundets tillitsverv:
• Forretningsutvalg: Leder, nestleder/studieleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer.
• Musikkrådet: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges blant dirigentene, 1 medlem m/varamedlem fra forretningsutvalget.
• Barne- og ungdomsutvalget: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, fortrinnsvis fra samme distriktsforbund, 1 medlem m/varamedlem fra forretningsutvalget.
• Revisjonen: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
• Valgkomiteen: 1 medlem og 1 varamedlem fra 3 distriktsforbund.
• Norsk Musikkråd og Musikkens studieforbund: 1 representant og 1 vararepresentant.
• NASOM (Nordisk Arbeidersanger- og Musikerforbund) 1 representant og en vararepresentant. Når Norge har representantskapet velges også en leder og en sekretær. Disse kan velges fra landsstyret.

(sitat fra vedtektene slutt)

Om du senere ønsker å endre detaljer i påmeldingen din sender du inn dette skjemaet en gang til. Tusen takk for at du bruker påmeldingsskjemaet, det gjør organiseringen av landsmøtet mye enklere. Eventuelle spørsmål kan rettes til norsksangerforbund@gmail.com eller sekretær Ann Hilde på tlf. 9367 1165.


Vær velkommen!
Navn: (KUN ett navn per påmelding!) *
Your answer
Jeg møter som represententant for (distrikt eller kor, evt utvalg eller styre)
Your answer
Jeg er observatør fra (distrikt eller kor): (dette alternativet velges om du møter som observatør og ikke representant)
Your answer
Jeg skal også delta på landsstyremøte fredag:
Mailadresse: *
Your answer
Telefonnummer: *
Your answer
Jeg deltar disse dagene: *
Jeg trenger overnatting: *
Jeg ankommer - dag og ca kl.slett:
Your answer
Jeg deler rom med:
Your answer
Jeg har allergier/intoleranser dere må ta hensyn til ved bestilling av mat eller rom:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy