สำรวจผู้ประสงค์บริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
เพื่อให้การบริหารงานและดำเนินการบริจาคโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ด้วยคณะฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม บริจาคโลหิต ในภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ โดยกำหนดในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา ตั้งแต่ 9.00 - 14.00 น. ณ บริเวณศาลาก้านของ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการบริหารจัดการของ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จึงขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าว
Clear selection
ชื่อ - สกุล (ไม่ต้องระบุคำนามหน้าชื่อ)
กรณีเป็นนักศึกษา กรุณาระบุรหัสนักศึกษาแบบมี ขีด (ตัวอย่าง 64308XXXX-X)
ตำแหน่ง (กรณีบุคลากร อาจารย์/เจ้าหน้าที่)
คณะ/หน่วยงาน ที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
โปรดแจ้ง E mail กรณีต้องการรับการแจ้งเตือน การรับบริจาคโลหิต
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse