Green survey
1. האם מקום עבודתך (יחידת דיאליזה, מרפאה נפרולוגית, בית חולים וכו') מתעניין בנושא איכות הסביבה ומודע לנזק שנגרם לאיכות הסביבה כתוצאה מטיפולים במחלה כלייתית כרונית? *
2א. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחר כמות הפסולת המסוכנת המיוצרת בכל טיפול בדיאליזה או לאורך תקופת זמן (למשל שנה)? *
2ב. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחר כמות הפסולת המסוכנת המיוצרת בכל טיפול בדיאליזה או לאורך תקופת זמן (למשל שנה)?
אם כן, מה בדיוק אתה משווה ומה הערך הממוצע בק"ג
3א. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחרי כמות חשמל שיחידה צורכת לכל טיפול בדיאליזה או לאורך תקופה (למשל במהלך שנה) *
3ב. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחרי כמות חשמל שיחידה צורכת לכל טיפול בדיאליזה או לאורך תקופה (למשל במהלך שנה)
אם כן, מה בדיוק אתה משווה ומה הערך הממוצע בקוט"ש?
4. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת קימים נתונים זמינים לגבי צריכת החשמל על ידי? *
5א. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחרי כמות צריכת המים לדיאליזה לכל טיפול או לאורך תקופה (למשל בשנה)? *
5ב. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת עוקבים אחרי כמות צריכת המים לדיאליזה לכל טיפול או לאורך תקופה (למשל בשנה)?
אם כן, מה בדיוק אתה משווה ומה הערך הממוצע בליטרים?
6. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת נעשה חישוב ומעקב אחרי כמות צריכת המים על ידי מערכת אוסמוזה ההפוכה לצורך ביצוע טיפול בדיאליזה ? *
7. האם קיים ביחידה בה את/ה עובד/ת מד מים זמין באוסמוזה הפוכה? *
8. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת משתמשים בחומרי חיטוי אקולוגיים ובמוצרי ניקוי ידידותיים לסביבה? *
9. באיזו שיטה ותדירות חיטוי משתמשים במערכת האוסמוזה ההפוכה משתמשים ביחידה את/ה עובד/ת? *
תציין תדירות ניקיון באופציה "אחר"
Required
10. האם ביחידה את/ה עובד/ת משתמשים במצב STAND-BY כאשר אוסמוזה הפוכה לא עובדת? *
11. כיצד מנוצלים מי דיאליזה שלא נעשה בהם שימוש? *
12א. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת משתמשים בכלים חד פעמיים למשל כוסות, צלחות, סכו"ם וכו' למתן אוכל למטופלים *
12ב. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת משתמשים בכלים חד פעמיים למשל כוסות, צלחות, סכו"ם וכו 'למתן אוכל למטופלים, מאיזה חומר כלים האלו עשוים (למשל סכו"ם מעץ, קשיות מנייר קשיח או במבוק)?
אם כן, מאילו חומרים עשויים כלים?
13.במידה ונעשה שימוש בכלים רב פעמיים , היחידה בה את/ה עובד/ת משתמשת במדיח ? *
14א. האם אתה מודע לסוג החומר שמשתמשים לצורך קירור במזגנים ביחדה בה את/אתה עובד/ת? *
14ב. האם אתה מודע לסוג החומר שמשתמשים לצורך קירור במזגנים ביחדה בה את/אתה עובד/ת?
אם כן באיזה חומר קרור משתמשים?
15. איזה סוגי פסולת מפרידים ביחידה בה את/ה עובד/ת, אנא סמן את כל הרלוונטים. *
Please tick all relevant.
Required
16. האם ביחידה בה את/ה עובד/ת משתמשים במערכת מרכזית להכנת תמיסות דיאליזה? *
17. מה נעשה עם שאריות ביקרבונט ביחידה בה את/ה עובד/ת? *
18. איזה רגולציות לשמירה על איכות הסביבה אתה מכיר ? *
נא לפרט
19. כיצד היחידה בה את/ה עובד/ת שומרת על איכות הסביבה? *
נא לפרט
20. אילו טכנולוגיות, נהלים, תקנות, הנחיות, מוצרים וכלים לדעתך חסרים על מנת להצליח לשמור על איכות הסביבה במקום עבודתך? *
נא לפרט
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy